Hiltje & Taeke PolstraH

De bewoners van de Monnikebildtdijk (deel 1)

Vandaag deel 6: Bewoners en ex-bewoners van de Monnikebildtdijk (lage kant deel 1)

De reüniecommissie heeft ons gevraagd iets te vertellen van de bewoners uit het verleden en van het heden van de lage kant van de Monnikebildtdijk. We beginnen aan de kant van “de Pyp” met het witte huisje in de “Onderdyk”, hier woonde eerst Kees Zijlstra met dochters Cobe en Tine. Daarna woonden Sip en Wieke van Dijk er met hun twee dochters, Sip was schilder. Nu woont daar Chrisje van Ek.

Op de plek, waar nu Auke Kooistra zijn opslag heeft, stond vroeger een mooi groot huis, daar woonden Joh. Tjepkema en zijn vrouw Jabikje, pake en bep van Johannes Wiebes. Jabikje verhuurde “rouwsluiers”. Vroeger ging men in het donker gekleed naar een begrafenis, vrouwen droegen dan een sluier, vrouwen die zelf geen sluier hadden konden één huren bij Jabikje. Het huis is afgebroken en Wiebe en Johannes Tjepkema bouwden daar een loods voor hun bedrijf.

Het volgende huis werd bewoond door de familie Andriessen. Daarna woonde er Aagje Krol-Polstra (Aagy-moi voor ons). Zij kwam van de boerderij aan de Nieuwebildtdijk waar Gerrit Krol en Vogeltje later woonden, de boerderij is inmiddels afgebroken. Het huisje van Aagy-moi heeft vele bewoners gekend.

Naast Aagy-moi woonde Jurjen van der Wal, in onze ogen een hele oude man met altijd een zwart petje op. Jeppe en Janke Bronger waren de volgende bewoners, dit huis is inmiddels afgebroken.

Het huis waar Sita Bergsma met haar dochter woont is nieuw gebouwd op de plek waar vroeger een dubbele woning stond. Het voorste gedeelte tegen de dijk aan werd bewoond door Jan en Fokeltje Bergsma en hun gezin, zij zijn naar de Haarlemmermeer verhuisd. Ook Hinke-moi (Hinke Polstra-Polstra) heeft hier gewoond. Hinke-moi heeft een groot gedeelte van haar leven aan ’t Wechy gewoond op een stolp die op de plek stond waar nu het huis van Klaas en Boukje van der Meer staat. De stolp was vroeger van de familie Polstra en hier hebben veel van onze familieleden gewoond. In het tweede gedeelte woonden Jelle en Marie Bergsma met hun gezin.

Wij zijn intussen bij de boerderij van de familie Bosma gekomen. Thijs en Anna woonden daar met hun kinderen en ook hun hait en pake. Vele kinderen ging naar orgelles bij Thijs Bosma. Thijs was ook organist in de Gereformeerde kerk. Zij zijn later naar St. Anne verhuisd. Na een grote brand is de boerderij opnieuw opgebouwd, opgesplitst in twee woningen, de bewoners zijn dochter Anna van ’t Blik-Bosma en het gezin van haar zoon Koen.

De volgende boerderij is een woonboerderij geworden, er is geen bedrijf meer in. Theo en Wijke Kootwijk wonen daar. Lang gelden woonde daar de heer P. Prins, daarna kwamen Wiebe en Joukje Rodenhuis er wonen met hun twee zonen Jan en Doeke. Zij hadden daar een landbouwbedrijf.

We komen aan bij school, voorheen de christelijke school van Ouwe-Syl. Het is nu een samenwerkende school “De Syl”. In het schoolhuis woont geen “hoofd van de school” meer. Meester Ykema heeft hier als “hoofd der school” lang met zijn gezin gewoond. Er woonden daarna nog verschillende schoolhoofden. Het woonhuis is verkocht en Johan en Pepita Helfferich wonen er met hun jongens.

De volgende keer volgt deel 2, daarna gaan we op naar de Reünie en we hopen daar vele oude bekenden te mogen ontmoeten. Aan alle bewoners van Oudebildtzijl willen we zeggen. “ Kom naar de Reünie”.

Groeten Taeke en Hiltje Polstra

NIEUWSN

 • 17 september - Yogalessen in Oude Bildtzijl

  Ben je ook op zoek naar rust en ontspanning? Of ervaar je dat je jezelf bijna kwijtraakt in de

  Lees verder
 • 6 september - Silte Liefde

  Programma WHBD2018 ShakeySamBluesBand en Stichting JacPop presenteren Silte Liefde

  Lees verder
 • 4 september - Sytse Keizer kaatspertij 2018

  Op frijdeg 31 augustus worde deuze pertij foor de 27e ferkaatst. Foor ’t eerst in 1991 maar in

  Lees verder

AGENDAA