Hiltje & Teake (deel 2)H

De bewoners van de Monnikebildtdijk (deel 2)

Vandaag deel 7: Bewoners en ex-bewoners van de Monnikebildtdijk (lage kant deel 2)

De reüniecommissie heeft ons gevraagd iets te vertellen van de bewoners uit het verleden en van het heden van de lage kant van de Monnikebildtdijk. Intussen zijn we aanbeland bij drie opéénvolgende boerderijtjes. Het eerste is nummer 20, Sjoerd en Mieke Koehoorn hebben deze boerderij laten bouwen. Later zijn zij naar de, toen nog Sportstraat, verhuisd. Het gezin van Kees en Beth Post is toen op nr. 20 komen wonen. Opnieuw kwam het huis te koop Tjeerd en Joukje Polstra werden de nieuwe eigenaars, zij woonden eerst in het rode huisje aan de Oosterdijk. Tjeerd en Joukje hebben hier jaren gewoond, tot dat ze naar St. Anna Parochie zijn verhuisd. Het huis is verkocht aan de huidige bewoners Anne en Klaske Topma.

Nr 22 hebben Hendrik en Sara Polstra omstreeks 1928 laten bouwen. Zij kwamen, van de al eerder genoemde Polstrastee aan het ‘t Wechy, met twee jongens Tjeerd en Atse. Dirk en Taeke zijn in dit huis geboren. Taeke heeft dus zijn hele leven in dit huis gewoond. In 1961 zijn we getrouwd. Ook onze jongens Henk, Sieger en Johan Tjeerd zijn in dit huis geboren. Hait en mem gingen wonen in een huisje bij de V.E.G. kerk. Het bedrijf ging goed, het werd steeds groter. De tijd van het loonbedrijf was voorbij, en het bedrijf ging “Firma Polstra” heten.

Waar we ook heel blij mee waren was dat de toegang naar de sportvelden werd verplaatst! Die toegang ging namelijk over ons erf, het was bedoeld als looppad, maar op zaterdagmiddag stond het geregeld vol met auto’s, zodat het vaak gebeurde dat Tjeerd en Taeke niet thuis konden komen met de trekkers. Het huidige bedrijf is nu gevestigd op de Monnikebildtdijk 81.

Onze buren aan de oostkant nr. 24 waren Jaap en Trien de Jong met Sjoerdje en AEde. Toen hun ouders kwamen te overlijden bleven zus en broer er wonen. AEde werkte samen met zijn broer Klaas van Jaap Aedes. Het waren paardenmannen, alle werkzaamheden werden met de paarden gedaan of met de hand. De laatste jaren van hun leven hebben AEde en Sjoerdje in de “Beuckelaar” gewoond. Jan en Trix de Jong zijn de huidige bewoners van de Monnikebildtdijk 24.

Dan komen we aan bij Kees en Liesbeth. Kees heeft hier eigenlijk ook zijn hele leven gewoond. Zijn ouders Bauke en Fim Bergsma woonden hier eerst met Kees, Kees trouwde met Liesbeth en ze gingen wonen in een huisje naast de V.E.G kerk en later nog even in St. Jacob. Toen hait Bauke overleed kwamen ze weer terug in het ouderlijk huis van Kees, zij wonen er nu nog steeds.

Douwe en Djoke Krottje woonden samen met hun zoon Teun naast de Bergsma’s.
Zij hadden een bedrijf met vrachtwagens en een beurtauto van Oudebildtzijl naar Leeuwarden. Douwe en Djoke verhuisden en Teun, inmiddels getrouwd met Sjoukje Zittema, kwam hier wonen en zette het bedrijf voort. Teun heeft hier dus ook altijd gewoond. Teun kwam te overlijden en Sjoukje is na een paar jaar gaan wonen in St. Jacob. Benny Pol en Jetske Sipma wonen met hun zoontje Gurbe in hun huis.

In het huis nr. 30 woonden Wiebe en Aafke Tjepkema. Johannes Wiebes is daar geboren. Na hen ging de familie Jetse en Hinke Andringa er wonen. Vervolgens de dames Meester. Juffrouw Meester was onderwijzeres aan de christelijke school zij onderwees de kinderen in de eerste klas. Menig kind heeft daar herinneringen aan. Aukje Meester was postkantoorhoudster. Sikke Bruinsma en Tine en daarna Ids en Jantje Grond waren de volgende bewoners, Jantje Grond woont er nog steeds.

Op nr 32 woonden Thijs en Klaske Polstra. Thijs was de eigenaar van de kiosk die op De Pyp stond. Op zaterdagavond was het er propvol en zag het blauw van de rook. Het laatste nieuws werd er natuurlijk verteld. De mannen gingen om half 9 naar huis met sigaren, shag of sigaretten. Thijs heeft daar nog lang een bibliotheek gehad. Thijs kon ook heel goed toneelstukken schrijven. “De Bildtfries” was bekend in de provincie maar ook daarbuiten. Na Thijs en Klaske hebbenWiebe en Carolien Rodenhuis er gewoond en nu wonen Ietje Talsma en Jan Willem Nachtnebel er.

In het huis waar Eppie en Titie de Vries nu wonen, woonden vroeger Klaas en Antje de Jong met hun dochter Engeltje. Naast Klaas de Jong woonde eerst Minne Tjepkema met zijn vrouw Dirkje, hun dochter Sietske en haar man Klaas werden de nieuwe bewoners, zij zijn later naar Drachten verhuisd. Gerrit en Annie Winkel kwamen hier nu wonen, Gerrit en Annie verhuisden naar St. Anna Parochie en
Oege Jurjen Dijkstra en Yvonne Dijkman wonen er nu met hun kinderen.

Tussen deze woning en de ouderlijke woning van Yvonne Dijkman wonen Otto en Geke Woudwijk, Gelt Donga en Griet woonden hier voor hen.

Wij zijn aan het eind van de Monnikebildtdijk “lage kant” gekomen. Als laatste huis is dat van Hoite en Siepie Dijkstra, zij zijn verhuisd naar Joure. Later heeft er een leraar Walstra gewoond en Jan Huizinga. Jan verkocht ijsco’s Nu wonen er al weer jaren Klaas en Meinie Dijkman.

Nu volgen er nog wat zaken die het vermelden misschien wel waard zijn. Wij zijn namelijk in het bezit van een foto waar alleen de school en het schoolhuis op staan. Verder was het hier alleen bouwland met een sloot ervoor. Op een andere foto zijn de drie boerderijtjes te zien. Over de sloot was toen ook een bruggetje. Het bruggetje was waar nu het tegelpad naar beneden loopt. De huizen die verder volgen, zijn volgens ons allemaal na 1930 gebouwd. Toen wij nog naar de lagere school gingen, was de sloot al aardig dicht gegrond. Er kwam ook van alles in terecht. Wij noemden dat in de winter de papieren zolder. Het was voor ons een uitdaging om daar met droge voeten over te komen. Het resultaat was vaak natuurlijk een natte voet. Er hingen dan ook vaak sokken bij de kachel in het lokaal te drogen. De sloot is inmiddels al lang gedempt en we hebben hier nu prachtige bomen staan. De lage kant van de Monnikebildtdijk is een mooie straat om te wonen.

We gaan nu op naar de Reünie en we hopen daar vele oude bekenden te mogen ontmoeten. Aan alle bewoners van Oudebildtzijl willen we zeggen.

“ Kom naar de Reünie”.Groeten Taeke en Hiltje Polstra

NIEUWSN

 • 12 juli - Vreemde eend in de bijt

  Op 31 oktober 2006 werden 200 paarden nabij Marrum achter de zeedijk door opstormend water op een

  Lees verder
 • 10 juli - Schuift u ook aan bij De Sylster Lekkerbekkys?

  Met de komst van de prachtige spiksplinternieuwe keuken in SWS “De Syl”, kunnen dorpsgenoten in

  Lees verder
 • 4 juli - Burgemeester bezoekt Ouwe-Syl

  Om haar gemeente Waadhoeke beter te leren kennen had burgemeester Marga Waanders een oproep

  Lees verder

AGENDAA

 • jul 21

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische gemeente

  Lees verder
 • jul 28

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische gemeente

  Lees verder
 • aug 4

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische gemeente

  Lees verder