OnderwijsO

Peuterspeelzaal Jonge Syl

Locatie: SWS De Syl
Leidster Liesbeth Varkevisser
Monnikkebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl
Telefoon: 0518-421328

De peuterspeelzaal maakt gebruik van een ruimte in SWS De Syl. Het lokaal is veilig voor kinderen. De ruimte wordt ook voor de tussenschoolse opvang gebruikt.


SWS Ouwe-SylSamenwerkingsschool Oudebildtzijl

SWS de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl
E: ouwesyl@cbog2.nl
T: 0518-421328
W: www.swsouwesyl.nl

Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!
Binnen de driehoek kind-leekracht-ouder staat de veiligheid van het kind centraal. Wij bieden een krachtige leeromgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waarbij talent en ambitie leidend zijn. Uw kind zien we als een individu én als lid van een groep die wordt uitgedaagd tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen het onderwijs van de SWS Ouwe-Syl.

Onze visie is gebaseerd op deze uitgangspunten:

 • SWS Ouwe-Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
 • de kwaliteit van ons onderwijs wordt voortdurend getoetst en gelegitimeerd. De kwaliteitseisen voldoen aan de norm die de Onderwijsinspectie hanteert.
 • wij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling.
 • we zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de toekomst. Daarom zijn we pilotschool ICT.
 • de school is een actieve school met een uitnodigende houding naar kinderen, ouders en omgeving. We leren kinderen waarden en normen, we leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een ieder in zijn waarde te laten. SWS Ouwe-Syl is gecertificeerd Kanjerschool, wij hanteren dan ook de principes van de Kanjertraining.

We streven ernaar zowel cognitief als sociaal-emotioneel een stevige basis te leggen bij ieder kind, zodat na 8 jaar onderwijs op De SWS Ouwe-Syl uw kind met passende bagage naar het vervolgonderwijs gaat.

 1. Nieuwsbrief 5 1718 word dorpssite.docx
 2. Nieuwsbrief 4 1718 word.docx
 3. Nieuwsbrief15 1617dorpsbel.docx
 4. Nieuwsbrief 14 1617 dorpsbelang.docx
 5. Nieuwsbrief 13 1617 bijlage feestwagen.docx
 6. Nieuwsbrief 12 1617.pdf
 7. Nieuwsbrief 11 1617.docx
 8. Nieuwsbrief 10 1617.pdf
 9. Nieuwsbrief 9 1617.pdf
 10. Nieuwsbrief 8 1617.pdf
 11. Nieuwsbrief 6 1617 (1).docx
 12. Nieuwsbrief 5 1617.pdf
 13. Nieuwsbrief 4 -1617.docx
 14. Nieuwsbrief 3 -1617 dorpssite.docx
 15. Nieuwsbrief 2 -1617.docx
 16. Nieuwsbrief 1 - 2016.docx

Voortgezet Onderwijs

Gezien de omvang van het dorp is er geen voortgezet onderwijs in Oude Bildtzijl. Kinderen uit het dorp volgen na de basisschool voornamelijk in St. Annaparochie of in Leeuwarden het voortgezet onderwijs.

Campus Middelsee St. Annaparochie:

 • Piter Jelles" openbare scholengemeenschap voor vmbo/havo/atheneum/gymnasium, locatie St. Annaparochie (nevenvestiging), H. Sannesstraat 7, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 56. Locatie-directeur: de heer M. den Hollander. Homepage: www.piterjelles.nl
 • CSG Ulbe van Houten, scholengemeenschap voor vmbo en onderbouw havo/vwo, H. Sannesstraat 5, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 47. Directeur: de heer J. de Vries. Homepage: www.csgulbevanhouten.nl, e-mail: adm@ulbevanhouten.nl


NIEUWSN

 • 1 april - Ouwe-Syl in ban van knutselen en beren

  Coronatijd roept het gevoel op, dat we in een surrealistische wereld terecht zijn gekomen. Het is

  Lees verder
 • 31 maart - Hart onder de riem voor inwoners en ondernemers Waadhoeke

  Bij deze doet de redactie het ontvangen persbericht van gemeente Waadhoeke u toekomen.

  Lees verder
 • 29 maart - Knutselen om crisistijd te doorstaan

  Afgelopen maandag heeft Anja Dekkers (v.Albadaweg) een knutselkast geopend.Nadat Anja

  Lees verder

AGENDAA