OnderwijsO

SWS Ouwe-SylSamenwerkingsschool de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl
E: desyl@cbo-nwf.nl
T: 0518-421328

W: www.desyl.nl


Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!

Op onze school is plaats voor kinderen van 2 – 12 jaar. We zijn een kleine school van rond de 65 leerlingen met op dinsdagochtend en donderdagochtend een groep van 8 peuters. Het is fijn dat door de kleinschaligheid alle
leerkrachten de kinderen kennen. Alle kinderen, behalve peuters, gaan alle dagen van 8.30-14.00 uur naar school en nemen zelf hun fruit, drinken en lunch mee.
Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!
De Syl wil heel graag voor alle kinderen in de omgeving van de school een fijne school zijn met een veilige leeromgeving. Breed leerstofaanbod gericht op de toekomst van het kind vinden we belangrijk. De visie van De Syl wordt beleefd, geleefd en gedragen door de driehoek kind-leerkracht-ouder en is duidelijk zichtbaar in en rondom de school. Binnen deze driehoek staat de veiligheid en het schoolplezier van het kind centraal. De leerkrachten willen graag het verschil maken voor ieder kind. We proberen een krachtige leeromgeving te maken waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit betekent dat we een rijk leerstofaanbod in onze school hebben waarbij ook de omgeving van het kind een belangrijke rol speelt. Het kind wordt gezien als een individu én als onderdeel van een groep en hij/zij wordt uitgedaagd tot zelfkennis, reflectie, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen ons onderwijs.
Onze visie en manier van werken is mede gebaseerd op de onderstaande uitgangspunten:
• De Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Breed leerstofaanbod staat hierin centraal.
• De kwaliteit van ons onderwijs heeft voortdurend onze aandacht.
• Wij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de
leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling.
• We zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op
de toekomst.
• De school is een actieve school met een uitnodigende houding naar kinderen, ouders en omgeving.
We leren kinderen waarden en normen, we leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een
ieder in zijn waarde te laten.
• Kinderen leren te reflecteren op hun eigen handelen en leren doelgericht te werken. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en werk. Kritische denken en oplossingsgericht werken horen hier ook bij.
• We werken op onze school met thema’s en projecten omdat we betekenisvol leren belangrijk vinden.
Onze visie vertalen we praktisch vanuit de aanpak met het concept Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO). Bij dit concept benaderen we het kind in de groep en niet op zichzelf. We zijn van mening dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de ander/de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt (positieve) invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van Groeps Dynamisch Onderwijs. Rust, motivatie en werkplezier vormen belangrijke aspecten binnen het GDO om onderwijsontwikkelingen als Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren tot een succes te maken. Op http://www.groepsdynamischonderwijs.nl/gdo.html kunt u meer informatie over groepsdynamisch onderwijs vinden.

Opvang en peuters op De Syl.
De peuters hebben op dinsdagochtend en donderdagochtend een eigen lokaal. Met juf Ilse Maaike, onze peuterleidster en ook onderwijsassistent, doen ze hier allerlei leuke activiteiten. Waar mogelijk sluiten ze aan bij de activiteiten van school. We hebben (nog) geen buitenschoolse opvang. Bij voldoende belangstelling kan dit in de toekomst wel mogelijk worden. We proberen echter wel mogelijkheden te bieden voor activiteiten na schooltijd zoals typeles en muziekles. We staan hierbij ook open voor ideeën uit het dorp. In onze school hebben we een mooie professionele keuken en hierin kunnen ook buitenschoolse activiteiten plaats vinden. Hierbij werken we samen met het dorp.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie over onze school en/of peuters? Neem contact op met Gea Koehoorn, directeur IKC De Syl 0518-421328. U bent ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.
Ouders die belangstelling hebben voor onze peutergroep (2-4 jaar) op dinsdag- en donderdagochtend en meer informatie willen hebben of zich willen aanmelden kunnen ook contact opnemen met juf Ilse Maaike. Palmhoven (peuterjuf). (i.vanpalmhoven@cbo-nwf.nl)
Voor het inschrijven van uw peuter kunt u ook terecht bij Kinderopvang Friesland. Zij regelen een aantal zaken voor ons bestuur, waaronder de contracten. http://www.kinderopvangfriesland.nl/Peuter-opvang 


Voortgezet Onderwijs

Gezien de omvang van het dorp is er geen voortgezet onderwijs in Oude Bildtzijl. Kinderen uit het dorp volgen na de basisschool voornamelijk in St. Annaparochie of in Leeuwarden het voortgezet onderwijs.

Campus Middelsee St. Annaparochie:

 • Piter Jelles" openbare scholengemeenschap voor vmbo/havo/atheneum/gymnasium, locatie St. Annaparochie (nevenvestiging), H. Sannesstraat 7, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 56. Locatie-directeur: de heer M. den Hollander. Homepage: www.piterjelles.nl
 • CSG Ulbe van Houten, scholengemeenschap voor vmbo en onderbouw havo/vwo, H. Sannesstraat 5, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 47. Directeur: de heer J. de Vries. Homepage: www.csgulbevanhouten.nl, e-mail: adm@ulbevanhouten.nl


NIEUWSN

 • 22 november - Sint verrast SWS De Syl met nachtelijk bezoek

  Het draaiboek met Sinterklaas was gemaakt, de circulaires gedrukt en verspreid. Sint’s

  Lees verder
 • 18 november - Sinterklaasoptocht Ouwe-Syl gaat niet door

  Vanuit de Sinterklaascommissie ontving de redactie het onderstaande bericht:

  Lees verder
 • 14 november - Schoenendoosactie brengt lach en veel speelplezier

  De naam schoenendoosactie klinkt misschien oubollig, toch is deze actie eentje die actueel

  Lees verder

AGENDAA

 • dec 6

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • dec 13

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • dec 20

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder