AgendaA

14 december, Jaarvergadering Bildtse IJsclub!

Bildtse ijsclub, Oude Bildtzijl, opgericht 1858


Jaarvergadering op 14 december in het Graauwe Paard.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen
 • Jaarverslag secretaris
 • Verslag penningmeester
 • Verslag Kascommissie Afke Glazema en G. Elgersma
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Ontwikkelingen Sportvisie
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing F. vd Schaar en S. vd Zee zijn aftredend en beide herkiesbaar. J Konijn is aftredend en niet herkiesbaar.Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering bij het bestuur opgeven.
 • Verloting paar schaatsen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Het Bestuur


AGENDAA

  Notice: Undefined offset: 0 in /home/ouwesyl/domains/ouwe-syl.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 401 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ouwesyl/domains/ouwe-syl.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 410
 • Meer