AgendaA

19 januari, Toi Toi Ouwe-Syl speult: Plestyk Leugens

In café Het Graauwe Paard
Saterdeg 19 en 26 jannewary om 20:00 uur
Sundegoverdâg 10 febrewary om 15:00 uur
Op 26 jannewary speulen Richard & Friends na ôfloop fan 't stik

Kaarten bestelle bij Wijke Kootwijk (0518-421618) fanof 12 jannewary

19 Jannewary € 8,-
26 jannewary €10,-
10 Febrewary € 6,-

Bestel op 'e tiid want Vol = Vol


AGENDAA