AgendaA

15 oktober, Bildtse Aardappelweken: Kûnstsinnige Eerappels

15 oktober 2018 – 6 januari 2019
Bijzondere expositie in Natuurmuseum Fryslân.In de maanden oktober, november en december 2018 sluiten we de Bildtse aardappelweken 2018 af met een aardappelexpositie in het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Kunstenaars maken ter plekke kunstwerken van aardappels. Bezoekers kunnen waar mogelijk hun steentje bijdragen. Centraal thema is de verbinding tussen stad en platteland.

Lees meer op www.baw.frl


AGENDAA