AgendaA

12 augustus, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

12 aug. 9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl
Ds. L. Oost, Wergea

AGENDAA