AgendaA

19 januari, Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

9.30 uur. Gebedsdienst IKO in de Vrije

Evangelische Gemeente

Da. J.W. van Dijken, Hallum

AGENDAA