AgendaA

19 augustus, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

19 aug. 9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk te Vrouwenparochie
Dhr. S. van der Meulen, Kollumerzwaag

AGENDAA