AgendaA

2 juni, Tent Dienst

10.30 uur Hart&Syl dienst
samen met Protestantse Gemeente Mariengaarde
Hallum in de tent op het sportterrein in Oudebildtzijl
Voorganger Dhr. J. Helfferich, Oudebildzijl
m.m.v. C.M.V. Excelsior, Oudebildtzijl

AGENDAA