AgendaA

6 augustus, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

6 aug. 9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Vrije

Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl

Majoor F. van der Werff, Leeuwarden


AGENDAA