AgendaA

5 augustus, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

5 aug. 9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk te Vrouwenparochie
Mw. M. Gort-Terpstra, Tzum

AGENDAA