AgendaA

14 juli, Kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente

9.30 uur Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk te Vrouwenparochie
Mw. M. Gort-Terpstra, Tzum


AGENDAA