AgendaA

30 mei, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

9.00 uur Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
in Vrouwenparochie
Mw. M. Gort - Terpstra
Tzum

AGENDAA