AgendaA

22 oktober, Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente

9.30 uur. Majoor F. van der Werff, Leeuwarden
m.m.v. koor ’God is mijn Lied’ Reitsum


AGENDAA