AgendaA

16 september, Doe-dagen Tot en Metje

Try-Out 15 en 16 september
Op zaterdag 15 september en zondag 16 september kan van alles
worden uitgeprobeerd, neergezet, geoefend, enz. Dan wordt ook
gezamenlijk besloten wat er tijdens Pypskoft gedaan wordt, waar
en, zo nodig, hoe laat. Tijdens de Try-Out wordt beide dagen in de
Aerden Plaats gewerkt van 11.00 tot 17.00 uur.

  1. 2ePoster A3 Pypskoft.pdf

AGENDAA