NieuwsN

8 november, Update van dorpsbelang

Dorpsbelang heeft zich voorgenomen om het dorp vaker, via de site te informeren over de actuele zaken waar dorpsbelang mee bezig is. Hierbij de eerste update.

Verkeer
De snelheidsmeter is opnieuw ingesteld en is verplaatst naar de Monnikebildtdijk. Volgens de bewoners van Nieuwebildtzijl heeft de snelheidsmeter al veel gedaan qua bewustwording van de snelheid waarmee men door het dorp rijdt.
Dorpsbelang heeft een brief geschreven aan de gemeente met betrekking tot de verkeersveiligheid, snelheid en het slechte wegdek van de Bildtdijken. Hierin zijn de zorgen van dorpsbelang en omwonenden medegedeeld.
Ook wordt een brief opgesteld ten behoeve van verbreding van het Laaisterpadsy. Samen met aangrenzende dorpsbelangen zal deze aan de gemeente worden gestuurd. We zetten in op verbreding van het paadje, dit in verband met veiligheid, waarbij valt te denken aan de toegenomen snelheid van elektrische fietsen. Ook het achterstallig onderhoud zal worden aangekaart.

Onderhoud in en rond het dorp
Dorpsbelang is regelmatig in gesprek met de gemeente over de toestand van het onderhoud van het dorp. De lijst met gebreken is lang en zeer regelmatig moet de wethouder erop worden gewezen dat het zo niet langer kan. Vooral omgereden paaltjes zijn een grote ergernis.
Onlangs is een delegatie van de gemeente en woningstichting langs geweest om de staat van de speeltuintjes in Oude- en Nieuwebildtzijl te bekijken. De beleidsmedewerker van sport en cultuur is welwillend om hier een opknapbeurt aan te geven, maar hij moet eerst nog het benodigde geld beschikbaar krijgen.
De energiepaal aan de Keuningsstreek, waar door Dorpsbelang om is gevraagd, komt er niet. Dit vanwege financiële krapte bij de gemeente. De gemeente wil naast de plaatsing ook de te leveren stroom niet betalen.

Sportvisie
In de maand oktober is er weer overleg geweest met de gemeente Waadhoeke over de realisatie van de sportvisie. De gemeente vindt eigenlijk dat het nieuwe sportbeleid eerst klaar moet zijn, (eind 2019) voordat er keuzes gemaakt kunnen worden wat er in welk dorp geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen. We hebben aangegeven dat we dat te laat vinden omdat de sportvisie gezamenlijk opgesteld is en er een bedrag meegebracht wordt door de VV vanuit de verloterij. De gemeente begrijpt dit en wil haar best doen om in ieder geval mee te gaan in de uitvoering van fase 1 van de sportvisie. Die eerste fase is de verplaatsing van het kaatsveld en de ijsbaan, de aanleg van het kunstgrasveld , de aanleg van extra parkeerplaatsen en de realisatie van verlichting rond de velden. Vanuit Dorpsbelang en de sportverenigingen is daarop een aanvraag de deur uit gegaan voor een gemeentelijke bijdrage.

Dorpsreünie
De reüniecommissie heeft door zuinigheid en zelfredzaamheid de kosten voor het feest dusdanig in de hand gehouden dat er een klein bedrag is overgebleven.
Samen met de commissie en Dorpsbelang is besloten dit geld in een apart potje te stoppen. Dit potje kan worden gebruikt om projecten die voor en het rond het dorp worden georganiseerd op te kunnen starten. Dit wordt geen subsidiepot, maar moet worden beschouwd als lening vanuit Dorpsbelang. Wanneer het project is afgelopen moet dit terug worden gestort, om later een ander project op te kunnen starten. Initiatieven kunnen worden gemeld bij Dorpsbelang.

Keuken in school
Vrijwilligers zijn druk in de weer om een nieuwe keuken te plaatsen in de school. De keuken zal volgend jaar in gebruik worden genomen en zal op verzoek voor een ieder in het dorp beschikbaar zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Oud- en nieuw
Vanuit het dorp hebben wij signalen ontvangen dat het leuk zou zijn gezamenlijk een vuurwerkshow te organiseren of gezamenlijk vuurwerk af te steken. Probleem hierbij is dat dorpsbelang financieel aansprakelijk gesteld zou kunnen worden bij een eventuele schade aan personen en/of goederen. Afdekken van dit risico d.m.v. een verzekering zou een grote aanslag vormen op de financiële reserves van Dorpsbelang. Wij hebben besloten dit daarom niet te willen organiseren.

Wel zouden wij het erg fijn vinden wanneer een ieder oudjaarsavond samen zou komen om elkaar ‘feul hail en segen’ toe te wensen ‘op ‘e Pyp’.

Overkoepelend Orgaan
Dorpsbelang is deelnemer van het Overkoepelend orgaan. Dit was een maandelijkse bijeenkomst van leden van dorpsbelangen uit Het Bildt. Door het opgaan van gemeente Het Bildt in Waadhoeke is dit opgehouden. Dorpsbelang ziet nog steeds toegevoegde waarde in deze bijeenkomsten omdat we vele thema’s delen zoals de Bildtdijken en vergrijzing. Hiernaast kunnen wij wellicht als groepje meer bereiken dan als dorp alleen.

Tot zover een greep uit de vele onderwerpen waar Dorpsbelang zich mee bezighoudt. Mocht u vragen of suggesties hebben kunt u altijd iemand van ons aanschieten!

Met vriendelijke groet,

Hein Koelmans
Wies ten Have
Geertje Plantinga
Falko Hofstra
Dick Koopman
Rinske van der Meij-de Groot


NIEUWSN

 • 21 september 2019 - 3e garageverkoop

  Zaterdag 21 september vindt, alweer voor de derde keer, een garageverkoop door Ouwe- en Nije-Syl

  Lees verder
 • 15 september 2019 - Schuift u ook aan bij De Sylster Lekkerbekkys?

  Met de komst van de prachtige spiksplinternieuwe keuken in SWS “De Syl”, kunnen dorpsgenoten in

  Lees verder
 • 15 september 2019 - VV Ouwe Syl start met verjongde selectie en nieuwe staf

  Aanstaand weekend staat de start van de voetbalcompetitie op de rol. Bij alle verenigingen worden de

  Lees verder
 • 11 september 2019 - Jarige juf Irene ziet bijzondere wens in vervulling gaan

  Woensdag 11 september vieren de kinderen van groep 1 en 2 van CBS De Syl een klein feestje, juf

  Lees verder
 • 9 september 2019 - Vlaggenmasttouw al voor vijfde keer verdwenen

  Kort geleden zijn bij de twee vlaggenmasten nabij de gymzaal en voetbalkantine de Nije Anwas, voor

  Lees verder
 • 4 september 2019 - Crossen op Aardappelland

  Als de aardappels van het land zijn, begint het bij sommige jeugd maar ook bij een aantal

  Lees verder
 • 31 augustus 2019 - Vlindertuin Ouwe-Syl inspiratiebron voor creatieve kinderen

  De laatste zaterdag van augustus vormt de vlindertuin op Ouwe-Syl het decor van een schilderworkshop

  Lees verder
 • 28 augustus 2019 - Verkoelend bommetje

  Lees verder
 • 25 augustus 2019 - Sytse Keizer Partij kent drukke, zonnige en sportieve editie

  Vrijdag 23 augustus is de onderhand traditionele Sytse Keizer kaatspartij gespeeld. De organisatie

  Lees verder
 • 25 augustus 2019 - Hoe woont u het liefst in Waadhoeke?

  Via de digitale enquête www.kaw.nl/waadhoeke kunnen

  Lees verder
 • 18 augustus 2019 - Nije Mof Pertij

  Voor één keer was afgelopen zaterdag 17 augustus de jaarlijkse ‘Nije Mof

  Lees verder
 • 15 augustus 2019 - Annemarie Veenstra, ruimtelijke textielobjecten in Aerden Plaats

  Van 15 augustus tot 15 september exposeert Annemarie Veenstra ruimtelijke textiele objecten in

  Lees verder
 • 14 augustus 2019 - Fiepie Vermist

  Sinds 2 weken, na mijn verhuizing, is mijn kat Fiepie vermist. Fiepie is een schuwe cyperse

  Lees verder
 • 6 augustus 2019 - Fit in 't Bildt

  Wie doet er mee?Lekker buiten sporten in groepsverband en onder begeleiding van

  Lees verder
 • 4 augustus 2019 - Rooien van het Bildtse goud, het blijft handwerk

  Terwijl de xl-agrariërs met groot materieel op de landerijen druk zijn, zijn er ook nog steeds de

  Lees verder
 • 2 augustus 2019 - Dorsmachine veroorzaakt stofgordijn op Bildtse klaai

  Afgelopen anderhalve week was het topdrukte op de Bildtse klaai. Overal waar je kwam zag je

  Lees verder
 • 31 juli 2019 - Parasol brengt enigzins verkoelende schaduw voor schapen

  Afgelopen week werden tropische temperaturen bereikt, die alle oude warmterecords uit de weerboeken

  Lees verder
 • 28 juli 2019 - Dorst en gedorst

  Op het moment dat heel Nederland geniet van vakantie, zijn de agrariërs in de Bildtse bouwhoek druk

  Lees verder
 • 27 juli 2019 - Expositie Rianna Bak overweldigend succes

  Dat mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt hun vakmanschap op een eigen vaak andere

  Lees verder
 • 23 juli 2019 - Sport- en Spelmiddag

  Alle basisschool kinderen zijn dinsdagmiddag 23 juli om 13.00 uur van harte welkom

  Lees verder
 • 18 juli 2019 - Voetbalveldfilatelist

  Mensen verzamelen van alles, postzegels, ansichtkaarten, bierviltjes, je kunt het zo gek

  Lees verder
 • 12 juli 2019 - Vreemde eend in de bijt

  Op 31 oktober 2006 werden 200 paarden nabij Marrum achter de zeedijk door opstormend water op een

  Lees verder
 • 4 juli 2019 - Burgemeester bezoekt Ouwe-Syl

  Om haar gemeente Waadhoeke beter te leren kennen had burgemeester Marga Waanders een oproep

  Lees verder
 • 3 juli 2019 - Vrijwillige chauffeurs gezocht!

  Met ANWB AutoMaatje Waadhoeke vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een

  Lees verder
 • 1 juli 2019 - Reünie Beuckelaer en de Vlaswiek

  Heb jij bij Beuckelaer of de Vlaswiek in St. – Annaparochie gewerkt? Dan ben je van harte

  Lees verder
 • 1 juli 2019 - Nieuwe brug

  Sinds 1 juli hebben we er een brug bij in Ouwe Syl. Familie De Vries, de nieuwe eigenaars van een

  Lees verder
 • 30 juni 2019 - Bilkerts blive Bilkerts

  Ook al maken Bilkerts al anderhalf jaar deel uit van Waadhoeke, toch blijven Bilkerts een

  Lees verder
 • 30 juni 2019 - Hitte in beeld

  Afgelopen zaterdag was het niet alleen bij de wedstrijd tussen de dames van Italië en Nederland

  Lees verder
 • 29 juni 2019 - Ontkomen aan zonnestralen

  Waar het normaliter meestal enkele graden frisser is dan in de rest van Nederland, was het afgelopen

  Lees verder
 • 26 juni 2019 - Bezoek burgemeester Waanders aan de Vrouwbuurtstermolen en de Aerden Plaats

  Vrijdagmiddag 21 juni heeft onze nieuwe burgemeester van Waadhoeke, mw. Waanders,een

  Lees verder
 • 23 juni 2019 - Maarten van der Weijden passeert Oude Leije

  Het is een ongekende drukte en gezelligheid als Maarten van der Weijden vanuit de Blikvaart

  Lees verder
 • 23 juni 2019 - Midseumeravenconcert C.m.v. Excelsior

  Vrijdagavond 21 juni j.l. heeft de jubilerende C.m.v. Excelsior een

  Lees verder
 • 20 juni 2019 - Anne Peter en Remco Keizer zwemmen met Maarten mee

  Zonen Anita Andriesen: "Maarten heeft ons persoonlijk gevraagd mee te zwemmen"Dat

  Lees verder
 • 18 juni 2019 - Midseumer Molnkoier

  Vrouwbuurstermolen – De vierde Midseumer Môlnkoier startte op zaterdag 15 juni zoals

  Lees verder
 • 16 juni 2019 - Aanvullende informatie omtrent aanbiedingen glasvezel.

  Eerder heeft op deze site een redactioneel stuk gestaan over de aanleg van glasvezel. Er zijn twee

  Lees verder
 • 14 juni 2019 - Maaien met oog voor plant en dier

  Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien van de (weg)bermen en gazons. Maaien

  Lees verder
 • 13 juni 2019 - Opening nieuwe en vernieuwde speeltuinen Nieuwebildtzijl en Oudebildtzijl

  Op woensdag 12 juni, nationale buitenspeeldag, opende wethouder Caroline de Pee de nieuwe en

  Lees verder
 • 10 juni 2019 - Ouwe-Syl omarmt 11-stedentocht

  Friesland is afgelopen weekend in de ban van de 11-stedentocht geweest. Op de tractor, step,

  Lees verder
 • 7 juni 2019 - 50% antiek

  Ouder worden is iets waar veel mensen als een berg tegenop zien. Anderzijds, hoe ouder je wordt, hoe

  Lees verder
 • 5 juni 2019 - Rianna Bak vindt rust in schilderen

  Afgelopen vrijdag (31 mei) is de expositie van Rianna Bak in de Aerden Plaats geopend. Bij deze het

  Lees verder
 • 5 juni 2019 - Utslag Bildtse sechys en útdrukkingen

  De winner fan de priisvraag fan buurtferening ’t Oasteand is Sytse Keizer. Sytse had alle

  Lees verder
 • 5 juni 2019 - Glasvezelperikelen

  Veel inwoners van Ouwe-Syl en omstreken hebben reeds brieven ontvangen van één of meerdere

  Lees verder
 • 3 juni 2019 - Kaatstrainingen voor beginners en gevorderden.

  Iedere woensdagavond is er op het kaatsveld de competitieavond van het kaatsen. De kreten als

  Lees verder
 • 2 juni 2019 - Tentdienst: De muziek gaat door!

  Zondagmorgen hebben meer dan 200 mensen een prachtige en indrukwekkende tentkerkdienst beleefd. In

  Lees verder
 • 2 juni 2019 - Met relaxte afterparty besluit Ouwe-Syl een zonnig dorpsfeest

  Aan alles komt een eind, zo ook aan dorpsfeest Ouwe- en Nije-Syl 2019. Het dorpsfeest was al een

  Lees verder
 • 1 juni 2019 - De Z van zaterdag staat voor zeskamp

  Nadat zaterdagmorgen de stoet met versierde wagens en lopers voor de tweede en laatste keer aan de

  Lees verder
 • 31 mei 2019 - Ouwe-Syl loopt uit voor Bildts TOP revue, waar een klein dorp groot in kan zijn!

  In twaalf weken tijd moeten veel onervaren toneelspelers hun rol, die ze door regisseur Alfred

  Lees verder
 • 31 mei 2019 - Kinderen genieten van fraaie spelelementen tijdens kinderspelen

  In rap tempo volgt de ene na de andere activiteit tijdens dorpsfeest 2019. De feestwagens zijn amper

  Lees verder
 • 31 mei 2019 - Nije-Syl glansrijke winnaar met versierde wagens

  Vrijdagmorgen heeft heel Ouwe- en Nije-Syl kunnen genieten van de optocht van versierde wagens en

  Lees verder
 • 30 mei 2019 - Sylsters shinen tijdens generale “’t Bildt soa waar ‘t, soa is ‘t”

  Donderdag 30 mei was dan de spannende dag. De dag waarop na maanden oefenen, de try-out van het door

  Lees verder
 • 30 mei 2019 - Ouwe-Syl geniet met volle teugen van stoelendans

  Het dorpsfeest is hedenmiddag geopend met de try-out van ’t Bildt soa waar ‘t, soa is ‘t’.

  Lees verder
 • 22 mei 2019 - Jeugdwedstrijd KV de Kolk Succes

  Woensdag 22 mei organiseerde KV de Kolk een wedstrijd tijdens het gebruikelijke trainingsuur voor de

  Lees verder
 • 20 mei 2019 - Snelheidsduivels op 't Laaisterpadsy?

  Fietsers en wandelaars die regelmatig gebruik maken van 't Laaisterpadsy zullen het al zijn

  Lees verder
 • 18 mei 2019 - Hokje aan 't Laaisterpadsy weggehaald

  Vandaag is het hokje aan 't Laaisterpadsy weggehaald. Dit is besloten, nadat er meerdere keren

  Lees verder
 • 18 mei 2019 - Ouwe-Sylster Eetclub geniet met volle teugen

  Afgelopen zaterdag konden Ouwe-Sylsters de voormalige Gereformeerde Kerk, na de grote verbouwing,

  Lees verder
 • 15 mei 2019 - Loop om 't Bildt 2019

  Sport Friesland organiseert 25 mei DE LOOP OM “T BILDT 2019 Vorig jaar werd de marathon om

  Lees verder
 • 15 mei 2019 - Geert van Tuinen deelt levensweg met sponsoren VV Ouwe Syl

  Afgelopen woensdag was de welbekende verslaggever van Omrop Fryslân Geert van Tuinen te gast bij VV

  Lees verder
 • 13 mei 2019 - Rechte ruggen

  De afgelopen weken stonden bij de Bildtse agrariërs in het teken van zaaien. Na de bieten en het

  Lees verder
 • 12 mei 2019 - Website bestaat 10 jaar

  Zondag 12 mei (Moederdag) is het 10 jaar geleden dat www.ouwe-syl online is gegaan. Een mooi

  Lees verder
 • 8 mei 2019 - Ouwe-Syl heeft met SYLS GELUK haar eigen biermerk

  De heren Erik Heere en Auke Kooistra waren al enige jaren hobbymatig aan het bierbrouwen. Sinds kort

  Lees verder
 • 8 mei 2019 - Nationale Molendag

  Op zaterdag 11 mei en/of zondag 12 mei 2019 zijn vele honderden wind- en watermolens in Nederland

  Lees verder
 • 7 mei 2019 - Doopsgezinden opnieuw in Ouwe-Syl

  Komende Pinksterzondag - 9 juni - wordt de Vermaning in Oudebildtzijl opnieuw gebruikt voor

  Lees verder
 • 7 mei 2019 - Fiets elfstedentocht doet Ouwe-Syl aan

  Pinkstermaandag staat jaarlijks in het teken van de Friese fiets Elfstedentocht. Zo ongeveer 15.000

  Lees verder
 • 1 mei 2019 - Mentelity Games stimuleren Anneke de Wilde om mensen te inspireren

  Soms kom je op Facebook meldingen tegen die extra aandacht trekken. Zo blijkt dat Ouwe-Sylster

  Lees verder
 • 30 april 2019 - Projekt itensbosk Aldebiltsyl kin úteinsette

  Mei it takennen fan in subsydzjebedrach fan € 20.000,- kin de Stichting Voedselbos

  Lees verder
 • 23 april 2019 - De kinderen van SWS de Syl delen paasbloemen uit

  Op de laatste dag voor de meivakantie is er druk geknutseld op SWS de Syl. Alle kinderen zorgden

  Lees verder
 • 21 april 2019 - Nije-Sylsters genieten van buik-dijk-glijden, Ouwe-Syl supt

  De Bildtdijken, je verafschuwt ze of je geniet ervan. Hoe dan ook, tijdens het zonovergoten

  Lees verder
 • 21 april 2019 - Vroege vogel view

  Wanneer je 's morgens vroeg uit de veren en oplettend bent, dan krijg je soms prachtige beelden van

  Lees verder
 • 20 april 2019 - Hoeve Noordveld klaar voor toerist

  Hoeve Noordveld heeft sinds vorig jaar haar trekkershutdeuren open voor toeristen, de toeristen die

  Lees verder
 • 15 april 2019 - Oproep: Vragenlijst Bildt - Waadhoeke

  In het kader van de afstudeerscriptie van Emma Zuidema over de gemeentelijke herindeling in 2018 en

  Lees verder
 • 14 april 2019 - CMV Excelsior swingt met jubileumconcert

  Zaterdagavond 13 april was het dan zover, het lang verwachte jubileumconcert van CMV Excelsior. Op

  Lees verder
 • 13 april 2019 - Aprilletje zoet, geeft nog weleens een witte hoed

  Vanmorgen werden we geconfronteerd met iets wat je je in de wintermaanden verwacht. Dikke

  Lees verder
 • 13 april 2019 - Alpaca's geknipt en geschoren

  Vrijdag 12 april is een van onze webmasters getuige van een niet alledaagse klus. Op Hoeve Noordveld

  Lees verder
 • 13 april 2019 - SWS De Syl beleeft koningsspelen anders dan anders

  Vrijdag 12 april hebben de kinderen van SWS De Syl in het kader van de Koningsspelen iets anders dan

  Lees verder
 • 11 april 2019 - Koningsdagfeest op Ouwe Syl

  Op zaterdag 27 april organiseren KV de Kolk, Tennisvereniging d'Ouwe Rij en VV Ouwe Syl een

  Lees verder
 • 6 april 2019 - Eerste melktap Waadhoeke verrijst op Ouwe-Syl

  Zaterdag 6 april is tijdens Lammetjesdag de eerste melk-tap van gemeente Waadhoeke in gebruik

  Lees verder
 • 5 april 2019 - CMV Excelsior doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

  Leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen tussen woensdag 27 maart en zondag 7 april

  Lees verder
 • 5 april 2019 - Stand van zaken omtrent sportvisie Ouwe Syl

  In de media is de sportvisie van Ouwe-Syl de afgelopen maanden een aantal keer voorbij gekomen.

  Lees verder
 • 5 april 2019 - Update en hout Voedselbos Ouwe-Syl

  Bij deze even een update van de stand van zaken betreffende het Voedselbos van Ouwe-Syl, want we

  Lees verder
 • 31 maart 2019 - Henry v/d Steen wint jaar na Bronzen Helm bronzen plak

  Maandag 25 maart was voor sportminnend Waadhoeke een mooie dag, tientallen sporters werden tijdens

  Lees verder
 • 22 maart 2019 - Larkin Poe brengt southern blues naar het Hoge Noorden

  Waar er mensen zijn met een oprechte liefde voor popmuziek, is het onvermijdelijk

  Lees verder
 • 18 maart 2019 - Dorpsfeest 2019

  Beste dorpsgenoten,Zoals elke twee jaar is de feestcommissie van Ouwe Syl druk bezig met de

  Lees verder
 • 17 maart 2019 - Jubileumconcert 125 jaar CMV Excelsior

  Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van CMV Excelsior, wordt u uitgenodigd tot het bijwonen

  Lees verder
 • 16 maart 2019 - Julianaklok Ouwe-Syl zwijgt wanneer de nacht verschijnt

  Ouwe-Syl pretendeert de ideale plek te zijn voor een dagje uit, maar ook voor een langer

  Lees verder
 • 16 maart 2019 - Ouwe-Sylster Henry van der Steen genomineerd voor “Sporter 2018”

  Vrijdag 28 september 2018 wordt de 31 jarige Henry van der

  Lees verder
 • 16 maart 2019 - Op ’t Oasteand smaakt de wijn prima

  Vrijdag 15 maart heeft buurtferening ’t Oasteand een wijnproeverij voor buurtgenoten

  Lees verder
 • 13 maart 2019 - Parapluweer

  Wat doe je als puber wanneer het dagen achtereen baggerweer is. Je zou denken dat de computer op

  Lees verder
 • 11 maart 2019 - Nieuw bushokje

  Maandag 11 maart is het oude in verval geraakte bushokje van haar voetstuk gelicht. In plaats

  Lees verder
 • 3 maart 2019 - SWS De Syl neemt keuken in gebruik

  Vrijdag 1 maart is het project "Koken op de Syl" van start gegaan. Bij deze het verslag van de

  Lees verder
 • 22 februari 2019 - Presentasy Kronyk fan ’n Dyk en NO LAND X, frijdeg 22 febrewary Aerden Plaats

  Vrijdag 22 februari is in de Aerden Plaats de geschiedenis van de Ouwe-Dyk door dorpsgenoot Sytse

  Lees verder
 • 18 februari 2019 - Gereformeerde Kerk blijft na metamorfose verbinden

  Ongeveer driekwart jaar geleden kocht de Amsterdamse Simone van der Velden de Gereformeerde Kerk op

  Lees verder
 • 15 februari 2019 - Lentekriebels

  De dagen lengen, de vogels laten steeds vaker van zich horen, de eerste lammetjes hebben het

  Lees verder
 • 12 februari 2019 - Tennisles!

  Altijd al willen tennissen? Of wil je je techniek nog verbeteren?Start 2 april

  Lees verder
 • 12 februari 2019 - Nieuwe dichtbundel Gedachten van Janny Vellinga

  Gedichten die je goed doen, die je raken, omdat je iets van jezelf erin herkent. Omdat de schoonheid

  Lees verder
 • 10 februari 2019 - Toi Toi imponeert met “Plestyk Leugens”

  Voor veel toneelliefhebbers is het een uitje waar maanden naar wordt uitgekeken, en terecht.

  Lees verder
 • 23 januari 2019 - Peuters op SWS De Syl

  Sinds 1 januari 2019 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze peutergroep met juf Liesbeth.

  Lees verder
 • 22 januari 2019 - Reactie op artikel Leeuwarder Courant over sportvisie Ouwe-Syl

  Op de website van de Leeuwarder Courant is een artikel verschenen over het (vooralsnog) uitblijven

  Lees verder
 • 20 januari 2019 - "Ouwe" Sylsters, kom in beweging met Old Stars-voetbal!

  In de maatschappij komt steeds meer aandacht voor bewegen en in Ouwe-Syl willen we natuurlijk niet

  Lees verder
 • 8 januari 2019 - Noordwesterstorm stuwt water tot onder aan de dijk

  Hij was aangekondigd als een storm waarbij dijkbewaking werd ingesteld. Waarbij ook de verwachting

  Lees verder
 • 5 januari 2019 - Eindbedrag voor JMD onderzoek stijgt dankzij draaiend rad naar €1275,-

  De oliebollenactie voor JDM kinderen (waarvan Ylse v/d Bij er eentje is), leverde al een prachtig

  Lees verder
 • Meer