Onderwijs en opvangO

IKC de Syl

 

 IKC de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl
E: desyl@cbo-nwf.nl
T: 0518-421328


W: www.desyl.nl


De Syl is een school voor en van de gemeenschap en staat open en heeft respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn een kleine school van rond de 65 leerlingen. De leerlingen komen allemaal uit de buurt van Oudebildtzijl. Vanaf groep 1 gaan alle kinderen alle dagen van 8.30-14.00 uur naar school en nemen zelf hun fruit, drinken en lunch mee. 
 
De Syl wil heel graag voor alle kinderen in de omgeving een fijne school zijn met een veilige leeromgeving. Breed leerstofaanbod gericht op de toekomst van het kind vinden we belangrijk. In de visie van De Syl is de driehoek kind-leerkracht-ouder erg belangrijk. Binnen deze driehoek staat de veiligheid en het schoolplezier van het kind centraal. De leerkrachten willen graag het verschil maken voor ieder kind. We hebben een krachtige leeromgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat we een rijk en breed leerstofaanbod in onze school hebben. We werken onder andere met projecten en thema’s in onze school want we vinden betekenisvol leren erg belangrijk. Het kind wordt gezien als een individu én als onderdeel van een groep en hij/zij wordt uitgedaagd tot zelfkennis, reflectie, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen ons onderwijs. 
 
Onze visie vertalen we praktisch vanuit de aanpak met het concept Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO). Bij dit concept benaderen we het kind in de groep en niet op zichzelf. We zijn van mening dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de ander/de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt (positieve) invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van Groeps Dynamisch Onderwijs. Rust, motivatie en werkplezier vormen belangrijke aspecten binnen het GDO om onderwijsontwikkelingen als Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren tot een succes te maken. Op http://www.groepsdynamischonderwijs.nl/gdo.html kunt u meer informatie over groepsdynamisch onderwijs vinden. 


BSO en peutergroep: Op de Syl hebben we op dinsdagochtend en donderdagochtend een peutergroep. De peuters zijn aanwezig van 8.15-12.15 uur aanwezig en hebben een eigen ruimte binnen onze school. Naast de peutergroep heeft de Syl ook mogelijkheden voor opvang na schooltijd. Helaas hebben we geen BSO op onze locatie. Samen met de Noordster in Nij Altoenae  maken we gebruik van de BSO ruimte op de Slotschool in St. Annaparochie. De kinderen worden hierheen gebracht met een taxi die hen bij school op haalt. Voor de ouders zijn aan het taxivervoer geen extra kosten verbonden.  


Wilt u meer informatie over de peutergroep of de buitenschoolse opvang? Neem gerust contact op met Gea Koehoorn, directeur van IKC De Syl.  


Voortgezet Onderwijs

Gezien de omvang van het dorp is er geen voortgezet onderwijs in Oude Bildtzijl. Kinderen uit het dorp volgen na de basisschool voornamelijk in St. Annaparochie of in Leeuwarden het voortgezet onderwijs.

Campus Middelsee St. Annaparochie:

 • Piter Jelles" openbare scholengemeenschap voor vmbo/havo/atheneum/gymnasium, locatie St. Annaparochie (nevenvestiging), H. Sannesstraat 7, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 56. Locatie-directeur: de heer M. den Hollander. Homepage: www.piterjelles.nl
 • CSG Ulbe van Houten, scholengemeenschap voor vmbo en onderbouw havo/vwo, H. Sannesstraat 5, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 47. Directeur: de heer J. de Vries. Homepage: www.csgulbevanhouten.nl, e-mail: adm@ulbevanhouten.nl


NIEUWSN

 • 29 mei - "Praat dyn aigen taal, dat is 't belangrykste foor 'n kynd"

  Omroep Zilt het ‘n filmpy maakt op De Syl

  Lees verder
 • 28 mei - Stichting Bildts Aigene fertaalde kynderboek ‘Roversgoed’ over ferdriet en onferwachte fryndskap

    Kees Zijlstra (Ouwe-Syl) het ‘t boek over rou fertaald fanút ‘t

  Lees verder
 • 25 mei - Kijkje in Torenvalkkast

  De Feugelwacht heeft in een nieuwe Torenvalkkast in de omgeving van Ouwe-Syl een camera

  Lees verder

AGENDAA

 • jun 4

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • jun 4

  Zondag 4 juni Ouwesylster Markt

  Lees verder
 • jun 11

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder