OnderwijsO

SWS de Syl

Samenwerkingsschool de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl
E: desyl@cbo-nwf.nl
T: 0518-421328


W: www.desyl.nl


Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!


Op onze school is plaats voor kinderen van 2 – 12 jaar. We zijn een kleine school van rond de 65 leerlingen met op dinsdagochtend en donderdagochtend een groep van 8 peuters. Het is fijn dat door de kleinschaligheid alle
leerkrachten de kinderen kennen. Alle kinderen, behalve peuters, gaan alle dagen van 8.30-14.00 uur naar school en nemen zelf hun fruit, drinken en lunch mee.
Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!
De Syl wil heel graag voor alle kinderen in de omgeving van de school een fijne school zijn met een veilige leeromgeving. Breed leerstofaanbod gericht op de toekomst van het kind vinden we belangrijk. De visie van De Syl wordt beleefd, geleefd en gedragen door de driehoek kind-leerkracht-ouder en is duidelijk zichtbaar in en rondom de school. Binnen deze driehoek staat de veiligheid en het schoolplezier van het kind centraal. De leerkrachten willen graag het verschil maken voor ieder kind. We proberen een krachtige leeromgeving te maken waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit betekent dat we een rijk leerstofaanbod in onze school hebben waarbij ook de omgeving van het kind een belangrijke rol speelt. Het kind wordt gezien als een individu én als onderdeel van een groep en hij/zij wordt uitgedaagd tot zelfkennis, reflectie, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen ons onderwijs.
Onze visie en manier van werken is mede gebaseerd op de onderstaande uitgangspunten:
• De Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Breed leerstofaanbod staat hierin centraal.
• De kwaliteit van ons onderwijs heeft voortdurend onze aandacht.
• Wij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de
leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling.
• We zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op
de toekomst.
• De school is een actieve school met een uitnodigende houding naar kinderen, ouders en omgeving.
We leren kinderen waarden en normen, we leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een
ieder in zijn waarde te laten.
• Kinderen leren te reflecteren op hun eigen handelen en leren doelgericht te werken. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en werk. Kritische denken en oplossingsgericht werken horen hier ook bij.
• We werken op onze school met thema’s en projecten omdat we betekenisvol leren belangrijk vinden.
Onze visie vertalen we praktisch vanuit de aanpak met het concept Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO). Bij dit concept benaderen we het kind in de groep en niet op zichzelf. We zijn van mening dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de ander/de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt (positieve) invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van Groeps Dynamisch Onderwijs. Rust, motivatie en werkplezier vormen belangrijke aspecten binnen het GDO om onderwijsontwikkelingen als Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren tot een succes te maken. Op http://www.groepsdynamischonderwijs.nl/gdo.html kunt u meer informatie over groepsdynamisch onderwijs vinden.Voortgezet Onderwijs

Gezien de omvang van het dorp is er geen voortgezet onderwijs in Oude Bildtzijl. Kinderen uit het dorp volgen na de basisschool voornamelijk in St. Annaparochie of in Leeuwarden het voortgezet onderwijs.

Campus Middelsee St. Annaparochie:

 • Piter Jelles" openbare scholengemeenschap voor vmbo/havo/atheneum/gymnasium, locatie St. Annaparochie (nevenvestiging), H. Sannesstraat 7, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 56. Locatie-directeur: de heer M. den Hollander. Homepage: www.piterjelles.nl
 • CSG Ulbe van Houten, scholengemeenschap voor vmbo en onderbouw havo/vwo, H. Sannesstraat 5, 9076 EB St. Annaparochie, tel. (0518) 40 14 47. Directeur: de heer J. de Vries. Homepage: www.csgulbevanhouten.nl, e-mail: adm@ulbevanhouten.nl


NIEUWSN

 • 5 december - Oliebollen van Brasserij Wad Noflik

  Het einde van het jaar nadert, wanneer de Sinterklaascadeautjes een dezer dagen plaats maken voor

  Lees verder
 • 3 december - Sinterklaas bezoekt SWS De Syl

  Vrijdagmorgen 3 december is het om 08.30 uur opvallend rustig rond SWS De Syl, de kinderen staan

  Lees verder
 • 29 november - BSO leidster gezocht

  Beste dorpsbewoners, IKC De Syl zou heel graag willen starten met buitenschoolse opvang op

  Lees verder

AGENDAA

 • dec 5

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • dec 6

  Sinterklaasmiddag SWO afgelast

  Lees verder
 • dec 12

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder