OverigO

Klaverjasclub Ouwe-Syl

In de wintermaanden is de klaverjasclub van Ouwe-Syl weer actief. Vanaf september ieder jaar wordt er om de twee weken in de kleine zaal van café “Het Graauwe Paard” een kaartje gelegd.

De regels van de klaverjasclub zijn als volgt:
Inleg € 3,00 per persoon per avond contant te betalen. Prijzen in de vorm van tegoedbonnen van slagerij Schreiber uit St. Annaparochie. Deze tegoedbonnen zijn één jaar geldig.Totaal aantal prijzen is afhankelijk van de deelname per avond.

Men hoeft zich niet van tevoren op te geven voor deelname, gewoon komen. Door loting wordt een “maat” gekoppeld. Er worden per keer vier bomen van 12 partijen gespeeld. Voor elke boom wordt een nieuwe maat geloot. Degene, die voorzit, is verplicht tot spelen (ongeacht hoe goed de kaart is...)

Aan het einde van het seizoen wordt de kampioen bekend gemaakt. Dit wordt berekend door alle uitslagen bijelkaar op te tellen en vervolgens de drie slechtste scores (of geen score als men een keer niet aanwezig was) af te trekken. De winnaar mag de wisselbeker, met naam erin gegraveerd, voor een jaar mee naar huis nemen! Ook wordt de einduitslag in de Bildtse Post vermeld.


 

 
Aanvang: 20 uur in café Het Graauwe Paard 
 In de wintermaanden om de twee weken op vrijdagavond .

Een ieder is van harte welkom!

De organisatie: Boukje van der Meer – Tineke Koelmans – Halbe Punter

 

Leesgezelschap LUNB

Langedijk 31, 9071 XE, Oude Leije
0518-421307
j.pollema@comveeweb.n

Leesgezelschap LUNB is opgericht in 1792. Het gezelschap bestaat uit drie secties van ieder twaalf mannelijke leden. Een nieuw lid begint in de derde sectie en schuift bij een ledenwisseling een plaatsje op, totdat hij in de eerste sectie komt. Ieder jaar koopt LUNB 24 nieuwe boeken gekocht. De boeken rouleren in tweetallen binnen de drie secties. Na het derde jaar verkopen we de boeken bij opbod op de jaarlijkse hoofdvergadering (eerste werkdag van het jaar). Voorafgaand controleert het bestuur alle boeken op gebreken en/of opmerkingen van leden over de roulatie. In de navergaderig maken we de boeken klaar voor het nieuwe jaar. Twee leden uit iedere sectie kiezen op de hoofdvergadering het bestuur. De zittingsduur is twee jaar. De leden kiezen uit de zes personen de voorzitter voor het komende jaar.


 

 

Muziekvereniging Excelsior

Van Albadaweg 117, 9078 VV, Oudebildtzijl
0518-421723
margrietkoelmans@hotmail.com
www.excelsior-ouwesyl.nl

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl (CMV Excelsior)
In de 110 jarige geschiedenis van Excelsior is er veel gebeurd. Acht mannen richtten Excelsior op met een evangeliserend karakter. In de loop der jaren groeide het korps gegroeid sterk.
In 1920 deed het korps voor het eerst mee aan een concours in Dokkum. Ze behaalden toen de 2e prijs. De daaropvolgende jaren wist Excelsior (ook in de ere-afdeling) veel prijzen binnen te halen. Het korps kende moeilijke jaren. Met name in de jaren ’30 en tijdens de tweede Wereld Oorlog was het zwaar voor het korps. Gelukkig komt na regen zonneschijn. Het korps speelt weer op zeer goed niveau, wat resulteert in het behalen van goede resultaten.

Contactpersonen: Jouke C. Zijlstra
penningmeester: Sytse Zijlstra
secretaris: Margriet Koelmans
algemeen bestuurslid: Gerjanne Zijlstra
algemeen bestuurslid: Carla Jukema
 

Muziekvereniging fan en foar 't dorp

 

 

Sociëteit Oude Bildtzijl

Van Albadaweg 123, 9078 VV, Oude Bildtzijl
0518-421463 / 0623423592


De soosleden komen iedere woensdagavond bijeen in café Het Graauwe Paard.

De biljartwedstrijden vinden iedere derde woensdagavond van de maand plaats. Dit alles in de wintermaanden van september t/m maart.

Inleg 3 euro per persoon.

Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar.

Ieder jaar in januari houden wij de ledenvergadering.

Bestuur:
Klaas van der Meer – voorzitter
Bauke van der Weg - secretaris
Harry Sipma - penningmeester

 

Stichting Dorpsfeest Ouwe-Syl

Nieuwe Bildtdijk 93, 9078 PS, Oude Bildtzijl
06-43365023
sherlock.1968@hotmail.com
www.dorpsfeestouwesyl.nl

Stichting dorpsfeest Ouwe-Syl organiseert eens in de twee jaar een dorpsfeest.
De feestcommissie bestaat uit tien leden. Het dorpsfeest is op donderdagavond, vrijdag en zaterdag. Stichting Dorpsfeest sluit het feest af met een knallende feestavond. De stichting verzorgt een gevarieerd feestprogramma en betrekt de bewoners hier zoveel mogelijk bij. De laatste jaren koppelen we de feesten vaak aan een thema. Het thema voor 2009 is Hollywood.

 
 

Toneelvereniging

Monnikebildtdijk 14,9078 , Oude Bildtzijl
0518-421618


Toneelvereniging "Toi Toi Ouwe-Syl" telt momenteel 24 leden.
Vanaf september tot eind januari repeteren leden een Bildts of Fries blijspel in. De uitvoeringen worden daarna opgevoerd. Hou je ook van toneelspelen, schroom niet en neem contact met de secretaresse op. Tijdens de repetities draaien de lachspieren veelal overuren.

Voorzitter: Tamme de Groot
Penningmeester: Dirkje Bakker
Secretaris: Anita Blonk (tevens contactpersoon)
Algemeen bestuurslid: Jouke C. Zijlstra
Algemeen bestuurslid: Gerlof Jager
 


 
 

 

NIEUWSN

 • 22 september - Oproep voor instrumenten voor school

  Hallo allemaal, wij willen graag een schoolorkest oprichten en zoeken hiervoor

  Lees verder
 • 21 september - Toekomst lacht KV de Kolk weer toe

  Enige weken geleden stond het bijgevoegde artikel al in de papieren versie van

  Lees verder
 • 12 september - Expositie Jan D Bartlema met live optreden Jan F Bartlema

  Hoewel Jan Durk Bartlema voor zijn werk als demograaf veel met droge materie te maken had, heeft

  Lees verder

AGENDAA

 • sep 26

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • okt 1

  Godwits - De Grutto in het Fries en Portugees

  Lees verder
 • okt 3

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder