OverigO

Klaverjasclub Ouwe-Syl

In de wintermaanden is de klaverjasclub van Ouwe-Syl actief. Vanaf oktober wordt er om de twee weken in de  zaal van Eetcafé “Het Graauwe Paard” een kaartje gelegd.

De regels van de klaverjasclub zijn als volgt:
Inleg € 4,00 per persoon per avond contant te betalen. Prijzen in de vorm van tegoedbonnen van De Keurslageruit.  Deze tegoedbonnen zijn Bij elke Keurslager in te wisselen. Totaal aantal prijzen is afhankelijk van de deelname per avond.

Je hoeft je niet van tevoren op te geven voor deelname, gewoon komen. Door loting wordt een “maat” gekoppeld. Er worden per keer vier bomen van 12 partijen gespeeld. Voor elke boom wordt een nieuwe maat geloot. Degene, die voorzit, is verplicht tot spelen (ongeacht hoe goed de kaart is...). We zijn op dit moment met een groep van 16 tot 20 mensen, de jongste is 28 jaar en de oudste iets boven de 70. Iedereen is dus welkom!

Aan het einde van het seizoen wordt de kampioen bekend gemaakt. Dit wordt berekend door alle uitslagen bijelkaar op te tellen en vervolgens de drie slechtste scores (of geen score als men een keer niet aanwezig was) af te trekken. De winnaar mag de wisselbeker, met naam erin gegraveerd, voor een jaar mee naar huis nemen!

Je kunt je ook aanmelden als reserve, soms komen we net één tekort om een volle tafel van 4 te krijgen dan is het fijn dat we iemand kunnen bellen!

Je kunt voor info of aanmelden als reserve mailen naar hkoelmans@hotmail.com
Aanvang: 20.00 uur in Eetcafé Het Graauwe Paard 
In de wintermaanden om de twee weken op vrijdagavond

Een ieder is van harte welkom!

De organisatie: Baukje van der Meer – Tineke Koelmans 

 

Leesgezelschap LUNB

Langedijk 31, 9071 XE, Oude Leije
0518-421307
j.pollema@comveeweb.n

Leesgezelschap LUNB is opgericht in 1792. Het gezelschap bestaat uit drie secties van ieder twaalf mannelijke leden. Een nieuw lid begint in de derde sectie en schuift bij een ledenwisseling een plaatsje op, totdat hij in de eerste sectie komt. Ieder jaar koopt LUNB 24 nieuwe boeken gekocht. De boeken rouleren in tweetallen binnen de drie secties. Na het derde jaar verkopen we de boeken bij opbod op de jaarlijkse hoofdvergadering (eerste werkdag van het jaar). Voorafgaand controleert het bestuur alle boeken op gebreken en/of opmerkingen van leden over de roulatie. In de navergaderig maken we de boeken klaar voor het nieuwe jaar. Twee leden uit iedere sectie kiezen op de hoofdvergadering het bestuur. De zittingsduur is twee jaar. De leden kiezen uit de zes personen de voorzitter voor het komende jaar.


 

 

Muziekvereniging Excelsior

Van Albadaweg 117, 9078 VV, Oudebildtzijl
0518-421723
margrietkoelmans@hotmail.com
https://www.excelsior-ouwesyl.nl/.

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl (CMV Excelsior)
In de 125 jarige geschiedenis van Excelsior is er veel gebeurd. Acht mannen richtten Excelsior op met een evangeliserend karakter. In de loop der jaren groeide het korps gegroeid sterk.
In 1920 deed het korps voor het eerst mee aan een concours in Dokkum. Ze behaalden toen de 2e prijs. De daaropvolgende jaren wist Excelsior (ook in de ere-afdeling) veel prijzen binnen te halen. Het korps kende moeilijke jaren. Met name in de jaren ’30 en tijdens de tweede Wereld Oorlog was het zwaar voor het korps. Gelukkig komt na regen zonneschijn. Het korps speelt weer op zeer goed niveau, wat resulteert in het behalen van goede resultaten.
Het korps is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Wil je leren muziek maken, of kan je dat al, en wil je meeblazen in een super gezellig en muzikaal korps? Zoek dan contact met het korps via de website of bel.


Contactpersonen: Sieger Polstra

penningmeester: Gerjanne Zijlstra

secretaris: Margriet Koelmans

algemeen bestuurslid: Jelmer Konijn

algemeen bestuurslid: Carla Jukema

Muziekvereniging fan en foar 't dorp

 

 

Sociëteit Oude Bildtzijl

Van Albadaweg 123, 9078 VV, Oude Bildtzijl
0518-421463 / 0623423592


De soosleden komen iedere woensdagavond bijeen in café Het Graauwe Paard.

De biljartwedstrijden vinden iedere derde woensdagavond van de maand plaats. Dit alles in de wintermaanden van september t/m maart.

Inleg 3 euro per persoon.

Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar.

Ieder jaar in januari houden wij de ledenvergadering.

Bestuur:
Klaas van der Meer – voorzitter
Bauke van der Weg - secretaris
Harry Sipma - penningmeester

 

Stichting Dorpsfeest Ouwe-Syl

Nieuwe Bildtdijk 93, 9078 PS, Oude Bildtzijl
06-43365023
sherlock.1968@hotmail.com
www.dorpsfeestouwesyl.nl

Stichting dorpsfeest Ouwe-Syl organiseert eens in de twee jaar een dorpsfeest.
De feestcommissie bestaat uit tien leden. Het dorpsfeest is op donderdagavond, vrijdag en zaterdag. Stichting Dorpsfeest sluit het feest af met een knallende feestavond. De stichting verzorgt een gevarieerd feestprogramma en betrekt de bewoners hier zoveel mogelijk bij. De laatste jaren koppelen we de feesten vaak aan een thema. Het thema voor 2009 is Hollywood.

 
 

Toneelvereniging

Monnikebildtdijk 14,9078 , Oude Bildtzijl
0518-421618


Toneelvereniging "Toi Toi Ouwe-Syl" telt momenteel 24 leden.
Vanaf september tot eind januari repeteren leden een Bildts of Fries blijspel in. De uitvoeringen worden daarna opgevoerd. Hou je ook van toneelspelen, schroom niet en neem contact met de secretaresse op. Tijdens de repetities draaien de lachspieren veelal overuren.

Voorzitter: Tamme de Groot
Penningmeester: Dirkje Bakker
Secretaris: Anita Blonk (tevens contactpersoon)
Algemeen bestuurslid: Jouke C. Zijlstra
Algemeen bestuurslid: Gerlof Jager
 


 
 

 

NIEUWSN

 • 17 juli - Eindfeest IKC De Syl eindigt met modeshow

  Woensdag 17 juli werd op IKC De Syl een prachtig eindfeest gevierd. Een bedankje voor de

  Lees verder
 • 13 juli - WK Voetbalkaatsen & Bildtse Cup Tennis

  Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang op Ouwe-Syl. Op de prachtig nieuwe

  Lees verder
 • 2 juli - ☀️☀️ Spek de Clubkas Zomereditie ☀️☀️

  Dit jaar geen banketletters maar een goed gevulde Spek de Clubkastas. Te bestellen bij 1

  Lees verder

AGENDAA

 • jul 20

  OMTV viert met Historisch Agrarisch Erfgoed Friesland lustrum op Ouwe-Syl

  Lees verder
 • jul 21

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • jul 28

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder