VerenigingenV

't Lange End

p/a Nieuwebildtdijk 70
0518-421736
info@nijesyl.nl
www.nijesyl.nl

't Lange End is de buurtvereniging van de Nieuwebildtdijk en de Koedijk. Liggend aan het wad boven Oudebildtzijl.Onze buurtvereniging is opgericht op 12 oktober 2000.

Het bestuur van de buurtvereniging bestaat uit de onderstaande personen:

Hilbrand Tjepkema (voorzitter)
Nieuwebildtdijk 25
hilbrandtjepkema@kpnmail.nl
06-23631627

Tim van Baaren
Tineke Sipma
Cor Jacobs

Lid worden?
De contributie bedraagt:
€ 10,- euro per jaar.
In het begin van het jaar komt er iemand van het bestuur bij u langs om de contributie op te halen. Overmaken kan natuurlijk ook op bankrekening 39.54.15.063 t.n.v. buurtvereniging Nije Syl te Oudebildtzijl. Bent u nog geen lid van de Buurtvereniging, maar wilt u dat wel graag worden, dan kunt een mailtje sturen naar: info@nijesyl.nl. Er wordt dan z.s.m. kontakt met u opgenomen door één van de bestuursleden.

't Oasteand

Monnikebildtdijk 61
0518-421884
theo.rie@home.nl
geen

’t Oasteand is de buurtvereniging van de Monnikebildtdijk en Van Egmondstraat. Onze buurtvereniging is opgericht op 16 augustus 1976.

De buurtvereniging organiseert activiteiten zoals:

- een jaarlijkse barbecue in de zomer;
- een nieuwjaarsborrel;
- jaarvergadering in maart / april;
- eieren zoeken voor kinderen tot 8 jaar met Pasen;
- 1 keer in de 2 jaar de buurtversiering bij het dorpsfeest.

De buurtvereniging heet nieuwe buurtbewoners welkom met een bloemetje. Bestuursleden komen vergezeld van een kleinigheid op visite bij geboorte en jubilea.

Nog geen lid?
Voor 14 euro per jaar per gezin bent u lid.
Voor alleenstaanden is het 7 euro per jaar.

Bestuur:
Voorzitter               Sido Rodenhuis           Monnikebildtdijk 19 
Secretaris               Theo Vendrig              Monnikebildtdijk 61
Penningmeester     Wijke Kootwijk             Monnikebildtdijk 14
Bestuurslid             Sylvia Stoelinga          Monnikebildtdijk 33
 

't Wechy

van Albadaweg 113,9078 VV, Oude Bildtzijl
0518 - 421656 / 06-51194289
hysipma@kpnplanet.nl info@slotaircomm.nl

Buurtvereniging ’t Wechy onderhoudt contacten met de buurtbewoners aan de van Albadaweg. Regelmatig organiseert het bestuur activiteiten voor de buurtbewoners.

Bij ziekte, huwelijk, geboorte en overlijden verzorgt de buurtvereniging attenties.

Buurtvereniging ’t Wechy

 


 

Bildtse IJsclub

A.C. Bakkerstraat 19
9078 VZ Oude Bildtzijl
0518-421191
ijsclubouwesyl@gmail.com

Bildtse IJsclub te Oudebildtzijl (opgericht 1858)


Bestuur: Siebe van der Zee (voorz.)
Hennie Delfstra (secr.)
Freerk van der Schaar(pen.)

Hennie Delfstra
A.C. Bakkerstraat 19
9078 VZ Oude Bildtzijl
0518-421191
ijsclubouwesyl@gmail.com


De Bildtse IJsclub te Oudebildtzijl bestaat al meer dan 150 jaar. De ijsbaan, die zomers dienst doet als kaatsveld, ligt aan de v.Egmondstraat naast het voetbalveld.

Als koning winter zich aandient, organiseert de Bildtse IJsclub verschillende wedstrijden, zoals:
· Schoolrijden voor de jeugd van de beide lagere scholen.
· Estafette voor leden (mannen en vrouwen vanaf 12 jaar)
· Bildtse kampioenschappen voor alle basisscholen van het Bildt.
· Priksleeen voor leden.

De beide scholen van Oudebildtzijl krijgen ieder jaar een bijdrage van de ijsclub om te kunnen schaatsen in de Leeuwarder IJshal.
Ieder jaar vindt, traditiegetrouw op een zaterdagavond in december, de ledenvergadering plaats.
Het bestuur verloot tijdens de ledenvergadering onder de aanwezigen een cadeaubon uit.

EHBO Ouwe-Syl

De EHBO Vereniging Oude Bildtzijl e.o. telt meer dan 100 leden uit wijde omgeving.
Binnen de vereniging zijn twee instructeurs eerste hulp en vier gediplomeerde Lotussen.

Wij bieden leuke lessen met verschillende onderwerpen. Op de jaarvergadering wordt aandacht besteedt aan een leuk onderwerp.Ook op evenementen kun je hulp verlenen wanneer daar een verzoek voor binnenkomt.

Wij bieden volledige EHBO opleidingen, verbandleer, reanimatie (AED defribilator).
Voor de kinderen hebben we de opleiding EHBO voor kinderen. 

Wilt u meer lezen, kijk op www.ehbooudebildtzijl.nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.
 

Gereformeerde Kerk

Gereformeerde Kerk Oude en Nieuwebildtzijl
Van Albadaweg 61
9078 VS Oudebildtzijl

De Gereformeerde Kerk van Oude en Nieuwebildtzijl, Oude Leye e.o. is sinds januari 2016 gesloten. De kerkelijke gemeente werd medio 2016 samengevoegd met Protestantse Gemeente Mariëngaarde te Hallum. Op 17 januari 2016 is de laatste officiële kerkdienst gehouden. Het gebouw is inmiddels verkocht. Voor kerkdiensten van P.G.M. Hallum zie pgm-hallum.nl


Kaatsvereniging

Oudebildtdijk 60, 9078 WH Oude Bildtzijl
0518-403860
herta@mts-vanderschaar.nl
http://kvdekolk.nl

Kaatsvereniging "de Kolk"

Klaverjasclub Ouwe-Syl

In de wintermaanden is de klaverjasclub van Ouwe-Syl actief. Vanaf oktober wordt er om de twee weken in de  zaal van Eetcafé “Het Graauwe Paard” een kaartje gelegd.

De regels van de klaverjasclub zijn als volgt:
Inleg € 4,00 per persoon per avond contant te betalen. Prijzen in de vorm van tegoedbonnen van De Keurslageruit.  Deze tegoedbonnen zijn Bij elke Keurslager in te wisselen. Totaal aantal prijzen is afhankelijk van de deelname per avond.

Je hoeft je niet van tevoren op te geven voor deelname, gewoon komen. Door loting wordt een “maat” gekoppeld. Er worden per keer vier bomen van 12 partijen gespeeld. Voor elke boom wordt een nieuwe maat geloot. Degene, die voorzit, is verplicht tot spelen (ongeacht hoe goed de kaart is...). We zijn op dit moment met een groep van 16 tot 20 mensen, de jongste is 28 jaar en de oudste iets boven de 70. Iedereen is dus welkom!

Aan het einde van het seizoen wordt de kampioen bekend gemaakt. Dit wordt berekend door alle uitslagen bijelkaar op te tellen en vervolgens de drie slechtste scores (of geen score als men een keer niet aanwezig was) af te trekken. De winnaar mag de wisselbeker, met naam erin gegraveerd, voor een jaar mee naar huis nemen!

Je kunt je ook aanmelden als reserve, soms komen we net één tekort om een volle tafel van 4 te krijgen dan is het fijn dat we iemand kunnen bellen!

Je kunt voor info of aanmelden als reserve mailen naar hkoelmans@hotmail.com
Aanvang: 20.00 uur in Eetcafé Het Graauwe Paard 
In de wintermaanden om de twee weken op vrijdagavond

Een ieder is van harte welkom!

De organisatie: Baukje van der Meer – Tineke Koelmans 

 

Leesgezelschap LUNB

Langedijk 31, 9071 XE, Oude Leije
0518-421307
j.pollema@comveeweb.n

Leesgezelschap LUNB is opgericht in 1792. Het gezelschap bestaat uit drie secties van ieder twaalf mannelijke leden. Een nieuw lid begint in de derde sectie en schuift bij een ledenwisseling een plaatsje op, totdat hij in de eerste sectie komt. Ieder jaar koopt LUNB 24 nieuwe boeken gekocht. De boeken rouleren in tweetallen binnen de drie secties. Na het derde jaar verkopen we de boeken bij opbod op de jaarlijkse hoofdvergadering (eerste werkdag van het jaar). Voorafgaand controleert het bestuur alle boeken op gebreken en/of opmerkingen van leden over de roulatie. In de navergaderig maken we de boeken klaar voor het nieuwe jaar. Twee leden uit iedere sectie kiezen op de hoofdvergadering het bestuur. De zittingsduur is twee jaar. De leden kiezen uit de zes personen de voorzitter voor het komende jaar.


 

 

Muziekvereniging Excelsior

Van Albadaweg 117, 9078 VV, Oudebildtzijl
0518-421723
margrietkoelmans@hotmail.com
https://www.excelsior-ouwesyl.nl/.

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl (CMV Excelsior)
In de 125 jarige geschiedenis van Excelsior is er veel gebeurd. Acht mannen richtten Excelsior op met een evangeliserend karakter. In de loop der jaren groeide het korps gegroeid sterk.
In 1920 deed het korps voor het eerst mee aan een concours in Dokkum. Ze behaalden toen de 2e prijs. De daaropvolgende jaren wist Excelsior (ook in de ere-afdeling) veel prijzen binnen te halen. Het korps kende moeilijke jaren. Met name in de jaren ’30 en tijdens de tweede Wereld Oorlog was het zwaar voor het korps. Gelukkig komt na regen zonneschijn. Het korps speelt weer op zeer goed niveau, wat resulteert in het behalen van goede resultaten.
Het korps is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Wil je leren muziek maken, of kan je dat al, en wil je meeblazen in een super gezellig en muzikaal korps? Zoek dan contact met het korps via de website of bel.


Contactpersonen: Sieger Polstra

penningmeester: Gerjanne Zijlstra

secretaris: Margriet Koelmans

algemeen bestuurslid: Jelmer Konijn

algemeen bestuurslid: Carla Jukema

Muziekvereniging fan en foar 't dorp

 

 

OMNI-vereninging

De Kolk 10
9078 VH Oudebildtzijl

OMNI-vereninging opgericht 28 november 1996

De omni-vereniging komt voort uit de tennisvereniging, de kaatsclub en de ijsclub.
De officiële naam is “Sportvereniging Ouwe-Syl”.
Het bestuur van de omni-vereniging bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en penningmeester. Iedere vereniging vult deze aan met een bestuurslid.

De omni-vereniging is eigenaar van de kleedaccommodatie en opslaghok bij het sportcomplex.
Het doel is om gezamenlijk deze gebouwen in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te houden.Contact adres; Nynke Zijlstra - van Wieren
De Kolk 10
9078VH Oudebildtzijl
Telefonisch contact; Jan Koelmans
06-29442393
Sterappel 14
9076 LD Sint Annaparochie

Roeiploeg 'Eucalypta'

“Eucalypta” is de naam van de damesroeisloep van Ouwe-Syl.

Contactpersoon: Anne-Sietske Jongbloed annesietske82@gmail.com

Shudokan dojo

Keuningsstreek 4, 9078 WC, Oude Bildtzijl
0518 - 421480

www.kyudo-renmei.com

Shudokan dojo

Kyudo (Japans boogschieten) is een Zen "kunst". Door eindeloos trainen op de juiste houding en bewegingen, kun je jezelf te perfectioneren. De inzet is dat je schot het doel raakt.
Het doel raken heeft weinig waarde als de kwaliteit van het schot te wensen overlaat. Dit is een wat andere benadering dan bij Westers boogschieten. Het hanteren van de Japanse boog is technisch moeilijk. Zelfs na jarenlange intensieve training. De accuratesse van de Japanse boogschutter haalt het niet bij die van de Europese boogschutter. Bij Kyudo gaat het niet om zo snel mogelijk de roos te raken. Je moet leren genieten van de training, of liever: van de "Weg" (Kyudo is de "Weg van de boog").

Contactpersoon: Jeanet van Slooten
 
 


 

Sociëteit Oude Bildtzijl

Van Albadaweg 123, 9078 VV, Oude Bildtzijl
0518-421463 / 0623423592


De soosleden komen iedere woensdagavond bijeen in café Het Graauwe Paard.

De biljartwedstrijden vinden iedere derde woensdagavond van de maand plaats. Dit alles in de wintermaanden van september t/m maart.

Inleg 3 euro per persoon.

Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar.

Ieder jaar in januari houden wij de ledenvergadering.

Bestuur:
Klaas van der Meer – voorzitter
Bauke van der Weg - secretaris
Harry Sipma - penningmeester

 

Stichting Dorpsfeest Ouwe-Syl

Nieuwe Bildtdijk 93, 9078 PS, Oude Bildtzijl
06-43365023
sherlock.1968@hotmail.com
www.dorpsfeestouwesyl.nl

Stichting dorpsfeest Ouwe-Syl organiseert eens in de twee jaar een dorpsfeest.
De feestcommissie bestaat uit tien leden. Het dorpsfeest is op donderdagavond, vrijdag en zaterdag. Stichting Dorpsfeest sluit het feest af met een knallende feestavond. De stichting verzorgt een gevarieerd feestprogramma en betrekt de bewoners hier zoveel mogelijk bij. De laatste jaren koppelen we de feesten vaak aan een thema. Het thema voor 2009 is Hollywood.

 
 

Tennisvereniging d'Ouwe Rij.

Tennisvereniging d'Ouwe Rij.
AC Bakkerstraat 13
9078VZ Oudebildtzijl
telefoonnummer: 0683170357
emailadres: info@deouwerij.nl


 

Tennisvereniging d’Ouwe Rij is in 1993 opgericht. Dat er behoefte was aan tennisbanen op Ouwe-Syl, bleek na onderzoek. De vereniging kon 180 leden inschrijven.
Er ligt een mooi tenniscomplex. Compleet met verlichting is het een sieraad voor het dorp. De banen zijn van tennisgroen, dat de speeleigenschap van gravel heeft.

De vereniging is volop in beweging, zo organiseert het clinics voor de jeugd en wellicht ouderen.
Om sportief en gezellig de vrije tijd door te brengen, nodigen we iedereen uit om te komen kijken. Of, beter nog, om te proberen zich het tennissen eigen te maken en dan lid te worden.
Op een mooie zomerse dag is het goed toeven op de banen en zeker met toernooitjes is het een sportieve en gezellige drukte op en om de banen.

 

Contactpersonen:

Voorzitter: Jan Hoogland
Penningmeester: Jan Hoogland
Secretariaat: Anneke Wassenaar
Algemeen lid: Annet Neudorfer
Ledenadministratie: Aafke Tjepkema

Boekje: Else Kingma (copij: info@deouwerij.nl )
Lessen Anneke Wassenaar / Aafke Tjepkema

Kosten Lidmaatschap:

Volwassenen € 50,- per jaar
1e kind € 27,- per jaar
2e en volgende kinderen uit 1 gezin € 18,- per kind per jaar.

Toneelvereniging

Monnikebildtdijk 14,9078 , Oude Bildtzijl
0518-421618


Toneelvereniging "Toi Toi Ouwe-Syl" telt momenteel 24 leden.
Vanaf september tot eind januari repeteren leden een Bildts of Fries blijspel in. De uitvoeringen worden daarna opgevoerd. Hou je ook van toneelspelen, schroom niet en neem contact met de secretaresse op. Tijdens de repetities draaien de lachspieren veelal overuren.

Voorzitter: Tamme de Groot
Penningmeester: Dirkje Bakker
Secretaris: Anita Blonk (tevens contactpersoon)
Algemeen bestuurslid: Jouke C. Zijlstra
Algemeen bestuurslid: Gerlof Jager
 


 
 

 

Voetbalvereniging Ouwe Syl

Van Egmondstraat 28a, 9078 VG, Oude Bildtzil
0518-421332
arjen.bouma@home.nl
www.vvouwesyl.nl

VV Ouwe Syl is een bloeiende voetbalvereniging met enthousiaste en actieve leden.
De club is op 11 mei 1967 opgericht.

Enige jaren geleden bereikte de club een hoogtepunt. Het eerste elftal promoveerde naar de derde klas. Nooit eerder speelde het team op dat niveau. Momenteel speelt Ouwe-Syl 1 in de 4e klasse. De club heeft drie senioren elftallen en zes jeugdteams.

Met 62 jeugdleden verdeeld over zes teams, is het aantal jeugdleden nog nooit zo groot geweest.

Een keer mee trainen kan geheel gratis, neem contact op met:
Anne Polstra 06-14698634 (senioren)
André Torensma 0518-421631 of 06-48406229 (jeugd)

Lid worden kan natuurlijk ook, neem hiervoor contact op met:
Bertus Dijkstra 0518-421280 (ledenadministratie)
 

Vrije Evangelische Gemeente

van Albadaweg 39, 9078 VS, Oudebildtzijl
058-2672730
vegoudebildtzijl@live.nl
www.bondveg.nl

De Vrije Evangelische Gemeente is een zelfstandige gemeente.
Wij willen samen gemeente zijn vanuit de belijdenis: Jezus is Heer.
Dat wil zeggen dat wij als gemeente alleen Hem willen gehoorzamen en volgen. De VEG Oudebildtzijl is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Erediensten: Iedere zondagmorgen, aanvang 9.30 uur.

Secretariaat J. Steendam
Attesweg 30
9078 PX
Oudebildtzijl
 

Koster: M. Zijlstra
Van Albadaweg 67
9078 VT
Oudebildtzijl

 

 

 

 

 

NIEUWSN

 • 17 juni - Bericht van initiatiefnemers Koningsdag

  Wij als sportclubs kijken met veel plezier terug op afgelopen Koningsdag en al die jaren waarin

  Lees verder
 • 17 juni - Stem en win € 10.000 voor een groener schoolplein!

  IKC de Syl dingt mee naar een prijs van maar liefst € 10.000 voor het vergroenen van het

  Lees verder
 • 17 juni - 22 juni Bodemvondsten determineren in Aerden Plaats

  Altijd al willen weten wat je in de bodem hebt gevonden tijdens speurtochten met metaaldetector

  Lees verder

AGENDAA

 • jun 22

  Bodemvondsten determineren in Aerden Plaats

  Lees verder
 • jun 23

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • jun 30

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder