VoorzieningenV

Afvalkalender

Omrin
0900-210 0 215
www.omrin.nl

De afvalkalender voor Ouwe-Syl kunt u vinden op:
http://www.omrin.nl/

Arriva Fryslan

Postbus 626 8440 AP Heerenveen
0900 - 202 20 22

www.arriva.nl/friesland

Vanaf 9 december 2012 verzorgt Arriva het openbaar vervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân, Leeuwarden en Schiermonnikoog.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.arriva.nl

Onderstaand een pdf bestand van de dienstregeling van het openbaar vervoer Noord- en Noordwest Fryslan.

 1. dienstregeling_pc.pdf

Gemeente Waadhoeke

Bezoekadres
Harlingerweg 18, Franeker

Adres:
Stadhuis Franeker
Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker
E-mail: info@waadhoeke.nl
Telefoonnummer: (0517) 380 380Gemeente Waadhoeke is iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is het gemeentehuis open tot 20.00 uur. Binnen deze tijden is het mogelijk om een afspraak te plannen. Staat het product waarvoor u een afspraak wilt maken er niet tussen? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0517) 380 380.

Huisartsenpraktijk Bögels

Van Albadaweg 11, 9078 VR, Oude Bildtzijl
0518-421232

www.huisartsenpraktijkbogels.praktijkinfo.nl

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Netarisappel 23
9076 LB SINT ANNAPAROCHIE
Telefoon: 0518-401764
Spoed: 0518-403838

Openingstijden St Annaparochie Oude Bildtzijl Apotheek

Openingstijden St. Annaparochie Oude Bildtzijl Apotheek
Maandag 8-17.00 8-17.00 11-11.30
17-17.30

Dinsdag 8-17.00

8-17.00 11-11.30
17-17.30
Woensdag 8-12.00 gesloten 11-11.30
17-17.30
Donderdag 8-12.00
apotheek 'smiddags gesloten
8-17.00 11-11.30
17-17.30
Vrijdag 8-17.00 8-17.00 11-11.30
17-17.30
Voor het spreekuur van de arts en de praktijkverpleegkundige moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen:
St Annaparochie: van 08.00- 10.00uur.
Oude Bildtzijl: van 08.00-08.30

Telefonisch spreekuur
Voor het opvragen van uitslagen of korte adviezen kunt u de huisarts telefonisch raadplegen op het telefonisch spreekuur, hiervoor gelden voor de beide locaties verschillende tijden;

St Annaparochie: 13.30-14.00 uur
(iedere werkdag behalve donderdag)
Oude Bildtzijl: 13.00-13.30 uur.
(iedere werkdag behalve woensdag)
Het telefonisch spreekuur van de praktijkverpleegkundige is op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 tot 12.00 uur.
Houdt het gesprek alstublieft kort zodat geen lange wachttijden ontstaan!

Tijdens vakantieperioden en nascholingsactiviteiten neemt in het algemeen voor spoedgevallen waar

Huisartspraktijk Statenweg
Statenweg 6
9076DR St. Annaparochie
tel: 0518-401488


Dokterswacht Friesland:

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de Dokterswacht Friesland. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio Noord Friesland samen.

tel: 0900-112.7.112

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is dokterswacht Friesland geopend.

Afspraken
Belt u zo mogelijk eerst voor een afspraak en houdt bij het maken van en afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand

Adres Dokterswacht:
De dokterswachtpost Leeuwarden vind u in het ziekenhuis MCL via de ingang spoedeisende hulp.

www.dokterswacht.nl

Huurwoningen

Wonen Noordwest Friesland
De Wissel 17
9076 PT Sint Annaparochie
www.wonennwf.nl
Protestantse Stichting Bejaardenwoningen
Mounebuorren 14a
9074 CJ Hallum
www.seniorenhuurwoning.nl

HuurwoningenVoor het aanbod van beschikbare huurwoningen in Oude Bildtzijl en omgeving willen wij u verwijzen naar de websites van Wonen Noordwest Friesland te St. Annaparochie en / ofProtestantse Stichting Bejaardenwoningen te Hallum.

Alle benodigde informatie o.a. over hoe u zich in kunt schrijven, het actuele woningaanbod en voor welke woning u in aanmerking komt, is hier beschikbaar.


Wonen Noordwest Friesland
De Wissel 17
9076 PT Sint Annaparochie

Postadres
Postbus 26
9076 ZN Sint Annaparochie

Kantoor geopend
Maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 12.00 uur en 's middags alleen op afspraak.
Telefoon: (0518) - 40 98 00
Fax: (0518) - 40 98 09
www.wonennwf.nl


Protestantse Stichting Bejaardenwoningen
Mounebuorren 14a
9074 CJ Hallum

Postadres
Postbus 14
9074 ZL Hallum

Tel. (0518) - 43 18 18 (adm.)
Fax. (0518) - 43 20 93 (adm.)
www.seniorenhuurwoning.nl


Inzamelpunt kleding en schoeisel

Depot: Jelle Talsma (Keuningstreek 2 (tel.421220)

Informatie hierover kunt u vinden op www.zendingovergrenzen.nl, of via 036-536315.

Kids & Animals

W. Dijkstrastraat 48, 9077 SP, Vrouwenparochie
0518-400845
info@kidsandanimals.nl
www.kidsandanimals.nl

Kindercentrum op de boerderij

Kindercentrum Kids & Animals biedt opvang aan op een bijzondere boerderij locatie. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar kunnen op een unieke, speelse en ongedwongen manier kennis maken met het leven op en rond de boerderij.
Kindercentrum Kids & Animals is een dagverblijf met vier horizontale groepen te weten ; de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en een groep voor de voor/tussen en naschoolse opvang. De opvang met een professionele aanpak wordt uitgevoerd door enthousiaste en gediplomeerde medewerkers.

Kids & Animals wil ertoe bijdragen dat uw kind zijn eigen unieke “ik” kan ontwikkelen. Dit proberen we onder andere door het bieden van:

- Veiligheid en geborgenheid
- Een vertrouwde, huiselijke en kindvriendelijke omgeving
- Gevarieerde activiteiten
- Omgang met dieren en de natuur
- Hygiëne

De medewerkers dragen zorg voor een individuele en respectvolle benadering van elk kind, met persoonlijke aandacht en warmte. Activiteiten en ontspanning wisselen elkaar af. We proberen een plek te creëren waar ieder kind zich op zijn gemak voelt. Er is variatie in spelmateriaal en natuurlijk proberen we veel gebruik te maken van de leuke kanten van een boerderij. Samen met andere kinderen leren de kinderen spelenderwijs hun eigen mogelijkheden ontdekken en uit te breiden.

Ouders/verzorgers hebben een rol in dit geheel om tot een goede invulling van de dagopvang van hun kind te komen.
 

Stichting Welzijn Ouderen

Beuckelaerstraat 25 9076 DA Sint Annaparochie
0518-402778
e.altena@swohetbildt.nl h.dijkstra@swohetbildt.nl
www.swohetbildt.nl

Als men ouder wordt zijn er nog vele mogelijkheden om actief te blijven en andere mensen te ontmoeten. De SWO wil u daarbij graag een handje helpen en biedt vele activiteiten aan op het gebied van:
· Ontspanning
· Voorlichting, informatie en advies
· Cursussen
· Persoonlijke ondersteuning (ouderenadviseur)

In de informatiegids van de SWO vindt u het totale aanbod.
Deze gids wordt eind augustus bij elke 55 plus inwoner van de gemeente het Bildt bezorgd.
De vele activiteiten die in St.Annaparochie worden georganiseerd zijn ook toegankelijk voor deelnemers uit omliggende dorpen. Blijft u liever dicht bij huis dan kunt u in Oudebildtzijl aan de volgende activiteiten meedoen:

Maandagmorgen  
Breicafé - 2 x per maand op maandagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur

Woensdag
Wereldansen (samen met Froubuurt)in de Kijfhûeck te Froubuurt van 14:00 uur tot 15:30 uur (elke week)

Een keer in de maand wordt door het Plaatselijk Comité van Oudebildtzijl een middagbijeenkomst georganiseerd. Deze gezellige middagen zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de SWO. Er wordt per keer een eigen bijdrage gevraagd van €2.50. Dit bedrag is inclusief een consumptie. De datum en onderwerp van een middagbijeenkomst wordt in de informatiegids maar ook via de SWO rubriek in de Bildtse Post bekend gemaakt.

De activiteiten vinden plaats in het lokaal achter de Vrij Evangelische kerk

Het Plaatselijk Comité van Oudebildtzijl wordt gevormd door de volgende personen:
Joukje Dijkstra, Annegien Beekmans en Tjitske van der Meij

 

Storing openbare verlichting

088-9450250 of 409292

Storingsnummer: 088-9450250
 

Gegevens die u door moet geven:
• plaats
• postcode
• straat + huisnummer
• nummer lichtmast (staat met gele sticker op de lichtmast aangegeven)

Meldingen worden in een logboek bijgehouden. Het is verstandig dat u de naam van de betreffende functionaris en datum van doorgifte noteert. Uw klacht is later bij het uitblijven van herstelwerkzaamheden beter traceerbaar.

U kunt de melding ook doorgeven aan Dhr. Sjoerd Korf (Gem. Het Bildt) tel. 409292
 

NIEUWSN

 • 17 juli - Eindfeest IKC De Syl eindigt met modeshow

  Woensdag 17 juli werd op IKC De Syl een prachtig eindfeest gevierd. Een bedankje voor de

  Lees verder
 • 13 juli - WK Voetbalkaatsen & Bildtse Cup Tennis

  Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang op Ouwe-Syl. Op de prachtig nieuwe

  Lees verder
 • 2 juli - ☀️☀️ Spek de Clubkas Zomereditie ☀️☀️

  Dit jaar geen banketletters maar een goed gevulde Spek de Clubkastas. Te bestellen bij 1

  Lees verder

AGENDAA

 • jul 20

  OMTV viert met Historisch Agrarisch Erfgoed Friesland lustrum op Ouwe-Syl

  Lees verder
 • jul 21

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder
 • jul 28

  Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente

  Lees verder